Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden

Här kan du hitta information om vår bredbandsstrateg samt kommunens roll och mål och budget.

Vår bredbandsstrateg

Bredbandsstrategen samverkar med marknadsaktörer och fiberföreningar för att underlätta utbyggnaden av fiber i kommunen samt framhåller kommunens förutsättningar/utmaningar till den regionala bredbandskoordinatorn och samverkar för att uppnå bredbandsmålet för kommunens del.

Kommunens roll

Utgångspunkten är att offentliga aktörer såsom stat, region och kommun, inte ska stå för investeringar i den fysiska infrastrukturen. Dock har vi en viktig roll och uppgift i att underlätta för marknadens aktörer att uppfylla sitt ansvar, samordna, informera, vara byalag behjälpliga med mera.

Norrtälje kommun har i Stockholmsregionen betydligt större utmaningar än många andra kommuner att uppnå bredbandsmålen, inte minst med anledning av vår geografiska storlek som motsvarar cirka en tredjedel av hela Stockholms läns landyta och därutöver en stor och omfattande skärgård.

Mål

Den nationella politiken läggs fast av riksdag och regering genom beslut om regler, finansiering och politiska mål och inriktningar. Den nuvarande nationella bredbandspolitiken slås fast i dokumentet "Sverge helt uppkopplat 2025– en bredbandsstrategi", som regeringen beslutade i december 2016. Det viktigaste målen i strategin är att:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens defination av målet att "hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband" till 2025 beskrivs såhär:

  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tilllgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Kommunens mål

Norrtälje kommun arbetar för att uppnå den nationella bredbandsstrategin–Sverige helt uppkopplat 2025. Sedan 2016 finns en kommunal bredbandsstrategi som följs i tillämpliga delar. Bredbandstrategin är en fortsättning på det tredje IT-infrastrukturprogrammet som upprättades av Norrtälje kommun 2012. Den kommunala bredbandstrategin ses över för att uppdateras.

Då målbilden i den nuvarande nationella strategin ligger till 2025 är det sannolikt att en ny strategi kommer då vi börjar närma oss 2025.

Mål och budget

Mål och budget 2023–2025 anger uppdrag att aktivt verka för att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen. Mål finns avseende andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om 100 Mbit. Att uppdatera den kommunala bredbandsstrategin är också en del av uppdraget i mål och budget. 

Senast ändrad: 2023-04-18