Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tömningsstationer för fritidsbåtar

Att släppa ut avfall från båttoalett i hav, sjöar och inre vattendrag är förbjudet för alla fritidsbåtar, dock inte för de som är k-märkta. I vår vackra skärgård finns därför flera mottagningsstationer där du som fritidsbåtsägare kan tömma ditt toalettavfall.

Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Hitta tömningsstationer i hamnkartan

I hamnkartan kan du enkelt söka, filtrera och utforska hundratals markörer som exempelvis tömningsstationer, gästhamnar, sjömackar eller båttvättar inom svenska farvatten.

Du hittar tömningsstationer på Hamnkartans hemsida (extern webbplats)

Många markörer tillåter även statusrapportering för att tillsammans skapa en aktuell och uppdaterad bild över vad som fungerar, har brister eller behöver åtgärdas av driftansvariga.

Senast ändrad: 2024-03-26