Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska Högarnas naturreservat

Svenska Högarna är en ögrupp i Norrtälje kommun, längst österut i Stockholms ytterskärgård, området har varit naturreservat sedan 1976. Genom ett beslut 2020 lägger Länsstyrelsen till ett stort havsområde till reservatet, vilket ökar den skyddade ytan från knappt 3 000 hektar till 61 000 hektar.

Svenska högarna, foto taget från luften.

Rikt djurliv

Öarna vid Svenska Högarna består av typisk utskärgårdsnatur med huvudsakligen kala hällar. Knutna till öarna finns några av de viktigaste sjöfågelkolonierna i Stockholms län med arter som sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, ejder och svärta, arter som har förvunnit i flera andra skärgårdsområden. Området utgör också en av länets förnämsta sträcklokaler för flyttfågel. I närområdet finns även Östersjöns största bestånd av gråsäl.

Friska havsbottnar

Undervattensmiljön kring Svenska Högarna är varierad med ett rikt marint djurliv. Här finns omfattande blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och friska, artrika tång- och algbälten. Tillsammans bildar de friska ekosystem, där blåmusslorna genom sin stora utbredning har en särskilt viktig plats. De filtrerar havsvattnet och ger föda åt både fisk och sjöfågel.

Karg utskärgårdsnatur

Landområdena karaktäriseras av karg utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar. Jättegrytor, hällkar och isräfflor finns i området. Träd och buskvegetation förekommer endast sparsamt i de mest skyddade lägena. Markvegetationen utgörs huvudsakligen av en örtrik rished innehållande kråkris, ljung och krypande enbuskar. På Storön finns en artrik flora med bland annat strandnarv och gyllenbjörnbär.

Trojaborg, stenlabyrint och kyrkogård

Svenska Högarna var förr en fiskehamn och är sedan gammalt en fyrplats. På Storön finns flera stigar runt Ytterhamnen, Innerhamnen, fyren och öns anläggningar. Besökare ombeds dock att visa hänsyn till de boende vid fyrbyn. Bland sevärdheterna kan nämnas en trojaborg, stenlabyrint och en kyrkogård.

Hamnmöjligheter

Arkipelagen har en storslagen natur med många för friluftslivet attraktiva vattenområden, endast begränsade hamnmöjligheter finns på östra delen av Storön vid Ytterhamnen. Här finns det en brygga och sopmaja samt torrdass för besökare. Mellan ön Skrubban och Ytterhamnen finns även angöringsbojar som ägs och sköts av Svenska Kryssarklubben, allmänheten kan mot betalning angöra vid bojarna.

Här finns också

  • torrdass och sopmaja finns på Storön
  • övernattningsbodar finns vid inre hamnen. Bokas genom tillsynsmannen
  • kyrkogården
  • labyrinterna
  • trojaborgarna
  • jättegrytor
  • fyren med utställning.

Föreskrifter

På Länsstyrelsen Stockholms hemsida kan du läsa mer om vilka föreskrifter som gäller. 

Senast ändrad: 2022-09-12
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.