Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Så här fungerar Skapande skola

Skapande skola

Om Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som ska öka elevernas möjligheter att uppleva och möta professionell kultur, samt möjliggöra elevernas eget kulturskapande. Syftet med stadsbidraget är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan, med utgångspunkt i skolans läroplan. Bidraget för Skapande Skola söks hos Kulturrådet i början av februari varje år och är avsett att användas påföljande läsår. 

Här kan du läsa mer om Skapande skola.

En kommunanställd samordnare och en gemensam ansökan
Norrtälje kommun har en anställd samordnare för Skapande Skola som gör
en gemensam ansökan för alla skolors räkning, inklusive friskolorna. Detta innebär att
Norrtälje kommun tillsammans med skolorna kan samordna idéer och önskemål, lägga
upp en långsiktig plan för kulturutbudet i skolorna och säkerställa att utbudet når ut till alla
elever i hela kommunen.

Norrtälje kommun har lagt fram en handlingsplan för Skapande Skola där varje enskild årskurs möter en specifik konstform eller ett specifikt tema. Efter 10 år i grundskolan har varje elev på så sätt mött och deltagit i en mängd olika konstnärliga uttryck.

Kulturombud och elevinflytande

Samordnaren har i uppgift att i samråd med lärare och rektorer utse minst ett kulturombud
på varje skola ( helst ett kulturombud på varje stadium). Samordnaren kallar till möte med
kulturombuden minst två gånger per år för att utvärdera kulturinsatserna som har
genomförts och för att diskutera kommande förslag på kulturinsatser. Det är samordnarens
uppgift att komma med ett grundförslag på kulturinsatser utifrån sin kompetens på
kulturområdet men alltid i samklang med kommunens handlingsplan och skolornas
önskemål.


Elevinflytande

Samordnaren för Skapande Skola och barnkulturproducenten på kultur- och fritidskontoret  arrangerar 2-3 möten under läsåret med elevkulturombud från alla skolor för att diskutera och utvärdera kulturinsatserna i Skapande skola. Kulturinsatserna kommer även fortsatt att följas upp av enkätundersökningar som lärarna gemensamt med sina elever svarar på.

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.