Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det här är Skapande skola

Skapande skola i Norrtälje kommun: Professionell konst och kultur för över 6000 grundskolebarn varje läsår!

Mikrofon på mixerbord.

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som ska öka elevernas möjligheter att uppleva och möta professionell kultur. Syftet med bidraget är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i grundskolan, och med utgångspunkt i läroplanen, möjliggöra elevernas eget kulturskapande.

"Vi har i enlighet med Kulturrådets intention valt att lägga fokus på det interaktiva mötet med professionella kulturaktörer, deras konstformer och barnets eget utforskande och skapande."

Johanna Heissenberger, samordnare Skapande skola

Bidraget Skapande Skola söks från Kulturrådet i början av februari varje år och är avsett att användas påföljande läsår. Norrtälje kommun har en anställd samordnare för Skapande skola som årligen sätter ihop en gemensam ansökan för alla skolors räkning, både kommunala och fristående. För varje läsår utser skolorna ett kulturombud som tillsammans med samordnaren koordinerar och utvecklar arbetet. (Läs mer om uppdraget i texten Att vara kulturombud). Detta innebär att Norrtälje kommun tillsammans med skolorna kan samordna idéer och önskemål, lägga upp en långsiktig plan för kulturutbudet i skolorna och samtidigt säkerställa att utbudet når ut till alla elever i hela kommunen.

En arbetsplan finns upprättad för Skapande skola i Norrtälje kommun. Den revideras årligen i samråd med kulturombuden och ansvariga på Barn- och utbildningskontoret och Kultur- och fritidskontoret. Handlingsplanen syftar till att alla elever långsiktigt ska nås av varierade kvalitativa kulturuttryck. Varje enskild årskurs möter ett specifikt tema eller konstform enligt vår Kulturtrappa. Kulturtrappan garanterar att varje elev, efter 10 år i grundskolan, har deltagit i och uttryckt sig genom en mängd olika konstnärliga uttrycksformer. 

Samordnaren för Skapande skola och barnkulturproducenten på kultur- och fritidskontoret arrangerar två möten under läsåret med kulturombuden från alla skolor för att diskutera och utvärdera kulturinsatserna. Kulturombuden representerar och samlar in elevernas önskemål genom exempelvis klass- och elevråd. Kulturinsatserna följs även upp genom en webbenkät som pedagogerna och lärarna gemensamt med sina elever svarar på. Pedagoger, lärare och elever uppmanas att fylla i enkäten efter varje genomfört projekt.

Läs arbetsplanen för Skapande skola här

Länk till Statens kulturråd

 

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.