Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Om Gottsta skola

Här hittar du information om Gottsta skola, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision

På Gottsta skola ska alla elever uppleva trygghet och trivsel som ger möjlighet för lärande. I vårt arbeta utgår vi från kunskap, trivsel och trygghet.

Vårt arbetssätt

Kunskap

På Gottsta skola ska alla elever ha möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsresa. Vi lägger stor vikt vid elevens läs och skrivförmågan och följer systematiskt upp våra resultat på grupp- och individnivå. Undervisningen på Gottsta skola utgår från beprövad erfarenhet och forskning, är varierande, stimulerande med eleven i centrum.

Trygghet

Alla elever ska känna sig trygga på Gottsta skola. Det uppnår vi genom att vi skapar goda relationer mellan personal och elever. Vi har en stödjande och trygg miljö med gemensamma ordningsregler för att uppnå en god lärmiljö. Ett av våra verktyg för att skapa glädje, trivsel och trygghet är ”PAX i skolan”.

Trivsel

Alla elever ska trivas på Gottsta skola. Vi strävar mot ett klimat som kännetecknas av gemenskap och tolerans. På raster erbjuds aktiviteter som stimulerar till aktiva raster tillsammans med kamrater. Varje termin utses och utbildas trivselledare bland elever i samarbete med Trivselprogrammet.

Organisation

Gottsta skola är en av tre skolor som ingår i ett rektorsområde tillsammans med Skebo och Edsbro skolor. Rektorsområdet leds av rektor och biträdande rektor.

Gottsta är en F-6 skola med en klass i varje årskurs. Skolbyggnad är i formen av ett u med en stor gemensam innergård för alla elever där varje klass har sin egen ingång till klassrummet. Fritidshem och skola delar lokaler.

Elevhälsoteam

Elevhälsoarbetet leds av rektor och biträdande rektor. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, kurator, speciallärare och skolpsykolog som arbetar i hela rektorsområdet. Vårt elevhälsoarbete har ett salutogent perspektiv där vi utgår från det som gynnar lärande och trivsel i skolan.

Senast ändrad: 2023-04-26