Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår skola

Vi ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Vi vill ge eleverna en god grund för fortsatt utbildning.

Vision

Vår strävan är att alla elever ska känna glädje, lust att lära och ha roligt tillsammans.

Arbetssätt

Vi lägger stor vikt vid läs- och skrivutveckling och matematik. Vi bedriver en pedagogisk och individanpassad verksamhet för elever 6-13 år. Vi ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Vi vill ge eleverna en god grund för fortsatt utbildning.

Vi bidrar till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är en grund för vår verksamhet. Vi erbjuder eleverna strukturerad undervisning under lärarens ledning, såväl i helklass som enskilt. Vi strävar efter att balansera och integrera kunskaper i sina olika former i undervisningen.

Delaktighet, respekt och lusten att lära är viktiga ledstjärnor i det dagliga arbetet. Hos oss finns en positiv anda, högt i tak och stort engagemang. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa och livsstil samt stärka självkänsla och självförtroende för varje individ.

Organisation

Gottsta skola är en F-6-skola. Vi har 179 elever i årskurserna förskoleklass till årskurs 6. Sedan läsåret 2014-15 arbetar vi i två arbetslag, årskurs F-3 respektive årskurs 4-6.

I F-3-laget finns 97 elever och där jobbar 6 pedagoger. I årskurs 4-6-laget finns 82 elever och 5 pedagoger. Utöver dessa pedagoger finns även slöjdlärare, idrottslärare, speciallärare, musiklärare och fritidspedagoger.

Skolan som byggnad består av två flyglar. I den ena finns åk F-3, två fritidshemsavdelningar, musik/syslöjdsal och elevhälsoteamets rum. I den andra flygeln hittar du årskurs 4-6 och en fritidsavdelning. I bortre änden av 4-6-flygeln finns även skolans idrottshall. I mitten, i skolans hjärta, finns vår matsal, lärarrummet, rektorsexpeditionen, bibliotek och träslöjdssal.

Gottsta skola är en av två skolor som ingår i Gottsta/Skebo rektorsområde.

Elevhälsoteamet på Gottsta/Skebo rektorsområde är ett team med rektor, skolsköterska,  skolkurator och specialpedagog. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.