Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Freinetskolan Hugin

Vi är en Freinetskola (f-9) med förskola, belägen i centrala Norrtälje i lokaler som varit skolbyggnader sedan 1800-talets mitt. Här har vi nära till parker, bibliotek, konsthall, simhall, busstation med mera.

På Hugin ser vi alla som olika, men lika mycket vinnare. Barn vill bli vuxna och känner hopp, lust och vilja för livet som pågår idag. Alla får bidra med sina goda idéer som smittar av sig.

Vi förbereder unga människor i denna föränderliga värld och vi använder moderna och traditionella verktyg för lärande. Detta gör vi med ett kontinuerligt fokus på forskning och vi använder oss av modeller som bidrar till ett förändrat lärande eller ett omdefinierat lärande. Vi har gott om digitala verktyg och från åk 4 har alla elever en egen iPad.

Detta betyder att Internet, multimedia och mobila enheter för kommunikation och kreativitet ingår i vårt sätt att arbeta. Likaväl som böcker, lera, pennor, färger och papper. Det handlar inte om att utesluta något utan att komplettera och utveckla. Vi strävar efter att de verktyg, analoga som digitala, unga och vuxna arbetar här på Hugin används efter det syfte man eftersträvar i alla olika former av lärande.

Mer om vår skola
 • Allmänna fakta
  • Antal elever i förskoleklass 18
  • Antal elever i skolan 205
  • Behöriga lärare 62%
  • Elever per lärare 13,3
  • Andel elever med gymnasiebehörighet 100%
  • Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 267
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 3 - 2018
  • Antal Svarande 16
  • Svarsfrekvens 80
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 100%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 94%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande kunskapskraven 94%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 100%
  • Jag vet vem på skolan jag ska vända mig till med olika frågor och problem 94%
  • Jag kan rekommendera mitt barns skola 94%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 75%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 3 - 2017
  • Antal svarande 12
  • Svarsfrekvens 67%
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 83%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 92%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven 83%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 92%
  • Jag vet vem jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 92%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 75%
  • Jag kan rekommendera mitt barns skola 83%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 3 - 2016
  • Antal svarande 9
  • Svarsfrekvens 47%
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 78%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 78%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 67%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven 78%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 78%
  • Jag vet vem jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 100%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 38%
  • Svarsfrekvens 74%
  • Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 93%
  • Lärarna är engagerade i mitt barns utveckling 86%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 79%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven 79%
  • Mitt barn är tryggt i skolan 71%
  • Jag vet vem jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 71%
  • Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem 50%
  • Antal svarande 16
  • Svarsfrekvens 94%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 56%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 81%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 88%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 81%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 81%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 88%
  • Jag känner mig trygg i skolan 69%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 44%
  • Antal svarande 22
  • Svarsfrekvens 100%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 50%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 82%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 59%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 41%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 36%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 55%
  • Jag känner mig trygg i skolan 86%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 73%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 6 - 2018
  • Antal svarande 22
  • Svarsfrekvens 96
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 45%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 100%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 82%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 77%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 68%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till mina åsikter 82%
  • Jag känner mig trygg i skolan 91%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 91%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 5 - 2016
  • Antal svarande 21
  • Svarsfrekvens 100%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 71%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 90%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 86%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 95%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 76%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 90%
  • Jag känner mig trygg i skolan 71%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 48%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2018
  • Antal svarande 25
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig ner 32%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 76%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 56%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 76%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 64%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till mina åsikter 88%
  • Jag känner mig trygg i skolan 84%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 72%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2017
  • Antal svarande 12
  • Svarsfrekvens 52%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 42%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 92%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 92%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 92%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 75%
  • Jag känner mig trygg i skolan 99%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 75%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 83%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2016
  • Antal svarande 21
  • Svarsfrekvens 84%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 38%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 86%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 38%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska uppnå kunskapsmålen i alla ämnen 57%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 81%
  • Jag känner mig trygg i skolan 86%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 71%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 76%
 • Nöjdhet med skolan - årskurs 8 - 2015
  • Antal svarande 24
  • Svarsfrekvens 100%
  • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 50%
  • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 67%
  • Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena 63%
  • Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen 79%
  • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 71%
  • Jag känner mig trygg i skolan 71%
  • Jag kan rekommendera min skola till en kompis 58%
  • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 63%
Kontakt
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.