Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Byta skola

Här kan du läsa om hur du gör om ditt barn ska byta skola. Informationen gäller även för dig som är nyinflyttad eller bor i annan kommun men önskar skolplacering på en kommunal skola i Norrtälje kommun. För fristående enhet så tar man kontakt med respektive skola.

Skolor i Norrtälje kommun

Elev ska enligt huvudprincipen placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. För att se vilka skolor som finns att ansöka till så använd nedan länk. Läs mer om fördelning av platser längre ned på denna sida.

Här hittar du grundskolor i Norrtälje kommun

Här hittar du en karta över Norrtälje. Bocka i "grundskolor" för att se var skolorna ligger

Byta skola – för dig som bor i Norrtälje kommun

Möjlighet att ansöka om skolbyte till kommunal skola finner du via länken nedan.

Vi har fyra intagningsperioder för den kommunala grundskolan; höstterminsstart, direkt efter höstlovet, vårterminsstart och direkt efter påsklovet. Ansökan måste registreras på e-tjänsten senast 4 veckor innan respektive intagningsperiod. Ansökningar som inkommer senare kommer att hanteras nästa intagningsperiod. Alla beslut skickas till vårdnadshavare i god tid.

Ansökning till fristående enhet görs direkt till respektive skola.

Elever som ska börja i förskoleklass och åk 7 nästa läsår hänvisas till skolval.

Du hittar skolval på den här sidan

Ansökningar för förskoleklass och åk 7 efter skolvalsperioden (januari-februari) hanteras som skolbyte. 

Här är e-tjänsten för vårdnadshavare

Söka skola – för dig som ska flytta till kommunen

Du som inte är folkbokförd i Norrtälje än men är på väg att flytta hit och vill att ditt barn ska gå i skolan här, fyller i blanketten längre ner. Det går inte att ansöka via Norrtälje kommuns e-tjänst förrän ni är inskrivna i vårt system. För en snabbare hantering ber vi dig komplettera din ansökan med någon form av intyg på att ni kommer bosätta er i kommunen, exempelvis ett hyres-/köpekontrakt för bostad eller ett kvitto från Skatteverket på ändrad folkbokföring.

Söka skola – för dig som bor utanför kommunen

Du som inte är folkbokförd i Norrtälje, men vill att ditt barn ska gå i skolan här, fyller i blanketten nedan. Det går inte att ansöka via Norrtälje kommuns e-tjänst. För fristående enhet så tar man kontakt med respektive skola.

Ansökningar som avser inflyttade elever hanteras en gång per vecka. Beslut om antagning eller avslag skickas till vårdnadshavare.

Innan platsen godkänns ska Norrtälje kommun inhämta ett yttrande från elevens hemkommun. Platsen bekräftas med ett beslut som skickas hem till er.

Blankett: Ansökan skola för elev folkbokförd i annan kommun

Söka skola – för dig som saknar fullständigt personnummer

Du som har ett barn som saknar fullständigt personnummer kan ansöka om skola i Norrtälje kommun för ditt barn på blankett.

Det går inte att ansöka via Norrtälje kommuns e-tjänst.

Blankett: Ansökan om plats i förskola, fritidshem/skola för barn/elev utan fullständigt personnummer

Att tänka på inför nytt läsår

Om ditt barn går i en kommunal skola och flyttar till annan kommun under pågående läsår har hen rätt att gå kvar hela läsåret. Vill ni gå kvar i skolan i Norrtälje kommun ska ni inför nytt läsår ansöka om skolplacering i Norrtälje kommun igen, via blanketten nedan. Undantag gäller om ditt barn flyttar under årskurs 8 eller 9 då har man rätt att slutföra årskurs 9 i samma skola. Innan platsen godkänns ska Norrtälje kommun inhämta ett yttrande från barnets hemkommun. Platsen bekräftas med ett beslut som skickas hem till er.

Fördelning av platser

Elev ska enligt huvudprincipen placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om antalet sökande elever överstiger antalet tillgängliga skolplatser används följande kriterier för placering av elever i angiven ordning:

(Urvalskriterierna har ändrat ordning och uppdaterats från och med 21-12-13.)

1. Placeringsförtur

  • gäller för elever som redan går i årskurs 6 vid en skolenhet som även erbjuder årskurs 7-9.
  • Elever som ska erbjudas plats i resursklass eller motsvarande.
  • Elever som ska erbjudas plats vid skola dit skolskjuts ordnas. 
  • Elever som bara har en skola i sitt närområde och avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och närmaste alternativ skola innebär att kommunens avståndskriterier för skolskjuts uppfylls.

Sociala skäl utgör inte särskilda skäl att få placeringsförtur till viss skolenhet.

2. Syskonförtur

Syskonförtur kan tillämpas om två elever valt samma skola och antalet platser på skolan är begränsad. Den elev som har ett syskon på den valda skolan har då rätt till platsen. Med syskon avses endast barn folkbokförda på samma adress.

3. Relativ närhet

Om två elever har valt samma skola och bara en av dem kan få plats, så är det eleven som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Exempel: I skola A finns endast en plats kvar att erbjuda men två elever har sökt dit. Eleverna har ingen annan typ av förtur.

Elev 1 har 500 m till skola A och 1200 m till skola B.
Elev 2 har 400 m till skola A och 900 m till skola B.

Elev 1 får platsen i skola A eftersom hen har längre till skola B än elev 2.

4. Absolut avstånd

Om två elever har exakt samma relativa närhet och syskonförtur inte är tillämpligt används absolut avstånd som urvalsgrund.

5. Lottning

Om ingen av ovan kriterier går att tillämpa så avgör lottning.

Senast ändrad: 2023-01-27