Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Byta skola

Här kan du läsa om hur du gör om ditt barn ska byta skola. Informationen gäller även för dig som är nyinflyttad eller bor i annan kommun men önskar skolplacering på en kommunal skola i Norrtälje kommun. För fristående enhet så tar man kontakt med respektive skola.

Skolor i Norrtälje kommun

Elev ska enligt huvudprincipen placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. För att se vilka skolor som finns att ansöka till så använd nedan länk. Läs mer om fördelning av platser längre ned på denna sida.

Grundskolor i Norrtälje kommun

Här hittar du en karta över Norrtälje. Bocka i "grundskolor" för att se var skolorna ligger

Byta skola – för dig som bor i Norrtälje kommun

Möjlighet att ansöka om skolbyte till kommunal skola finner du via länken nedan. För fristående enhet så tar man kontakt med respektive skola. För blivande förskoleklass och åk 7 hänvisar vi till informationen om skolval först och främst. Är skolvalsperioden (januari-februari)  över så använd nedan länk.

Skolbyte kan endast göras inför läsårsstart, terminsstart samt direkt efter höstlov, jullov och påsklov. Ansökningar som inkommer mellan dessa perioder hanteras i god tid innan nästkommande antagningstillfälle. Beslut om antagning eller avslag skickas till vårdnadshavare inför varje antagningsperiod.

E-tjänst för vårdnadshavare

Söka skola – för dig som ska flytta till kommunen

Du som inte är folkbokförd i Norrtälje än men är på väg att flytta hit och vill att ditt barn ska gå i skolan här, fyller i blanketten längre ner. Det går inte att ansöka via Norrtälje kommuns e-tjänst förrän ni är inskrivna i vårt system. 

Söka skola – för dig som bor utanför kommunen

Du som inte är folkbokförd i Norrtälje, men vill att ditt barn ska gå i skolan här, fyller i blanketten nedan. Det går inte att ansöka via Norrtälje kommuns e-tjänst. För fristående enhet så tar man kontakt med respektive skola.

Ansökningar som avser inflyttade elever hanteras en gång per vecka. Beslut om antagning eller avslag skickas till vårdnadshavare.

Innan platsen godkänns ska Norrtälje kommun inhämta ett yttrande från elevens hemkommun. Platsen bekräftas med ett beslut som skickas hem till er.

Blankett: Ansökan skola för elev folkbokförd i annan kommun

Söka skola – för dig som saknar fullständigt personnummer

Du som har ett barn som saknar fullständigt personnummer kan ansöka om skola i Norrtälje kommun för ditt barn på blankett.

Det går inte att ansöka via Norrtälje kommuns e-tjänst.

Blankett: Ansökan om plats i förskola, fritidshem/skola för barn/elev utan fullständigt personnummer

Att tänka på inför nytt läsår

Om ditt barn går i en kommunal skola och flyttar till annan kommun under pågående läsår har hen rätt att gå kvar hela läsåret. Vill ni gå kvar i skolan i Norrtälje kommun ska ni inför nytt läsår ansöka om skolplacering i Norrtälje kommun igen, via blanketten nedan. Undantag gäller om ditt barn flyttar under årskurs 8 eller 9 då har man rätt att slutföra årskurs 9 i samma skola. Innan platsen godkänns ska Norrtälje kommun inhämta ett yttrande från barnets hemkommun. Platsen bekräftas med ett beslut som skickas hem till er.

Fördelning av platser

Elev ska enligt huvudprincipen placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om antalet sökande elever överstiger tillgängliga skolplatser används följande kriterier för placering av elever i angiven ordning:

  1. Placeringsförtur

  • gäller för elever som redan går i årskurs 6 vid en skolenhet som även erbjuder årskurs 7-9.
  • Elever som ska erbjudas plats i resursklass eller motsvarande.
  • Elever som ska erbjudas plats vid skola dit skolskjuts ordnas. Sociala skäl utgör inte särskilda skäl att få placeringsförtur till viss skolenhet.
  1. Relativ närhet

Om två elever har valt samma skola och bara en av dem kan få plats, så är det eleven som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Exempel: I skola A finns endast en plats kvar att erbjuda men två elever har sökt dit. Eleverna har ingen annan typ av förtur.

  1. Syskonförtur

Syskonförtur kan tillämpas om två elever valt samma skola och har likvärdig relativ närhet. Den elev som har ett syskon på den valda skolan har då rätt till platsen. Med syskon avses endast barn folkbokförda på samma adress.

  1. Absolut avstånd

Om två elever har exakt samma relativa närhet och syskonförtur inte är tillämplig används absolut avstånd som urvalsgrund.

  1. Lottning

Om ingen av ovan kriterier går att tillämpa så avgör lottning.

Till Grundskola och fritidshem
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.