Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

TP Vallby Hage förskola

I september 2014 öppnade TP Förskolor AB Vallby Hage förskola i Rimbo!
TP har över 15 års erfarenhet att driva förskolor – alltid med god omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för alla barn.

TP Vallby hage förskola.

Med kompetenta pedagoger erbjuder vi en verksamhet baserad på vår pedagogiska profil, rörelse. TP:s koncept med språkutveckling, praktisk matematik, relationskompetens, hållbar utveckling samt barnmassage är grundpelare i vår verksamhet. Pedagogerna ser alla barn som enskilda individer med speciella förmågor och intressen.

Vi har ett temainriktat arbetssätt där barnen får problematisera, utforska och reflektera tillsammans med den vuxne som stöd, såväl utomhus som inomhus. Vi arbetar med Grön Flagg, som är ett miljöcertifikat. Hos oss erbjuds barnen utforskande och utmanande miljöer som stimulerar till skapande, kreativitet, lek och reflektion så att barnens intresse för lärande stärks.

Med vår likabehandlingsplan som grund arbetar vi efter samma värderingar – en positiv värdegrund som handlar om att inspirera till att se möjligheter, visa öppenhet och på ett respektfullt sätt möta barn och föräldrar. När vi lär barnen förståelse för alla människors lika värde skapar vi även gemenskap. Vallby Hages förskola ska vara en arena i lärande för alla dess medlemmar!

Vallby Hage förskola har plats för 38 – 40 barn uppdelade på två avdelningar.
Öppettiderna styrs utifrån föräldrars behov med en ramtid mellan kl. 6.00–18.00 eller 6.30–18.30. Vi serverar mat från ett cateringföretag och har daglig städning av våra lokaler.

Mer om vår förskola
 • Nöjdhet med förskolan 2018
  • Verksamheten är stimulerande för mitt barn 95%
  • Personalen är engagerad i mitt barns utveckling 86%
  • Mitt barn får det stöd och hjälp som behövs 86%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 62%
  • Mitt barns tankar och intressen tas till vara 71%
  • Mitt barn är tryggt i förskolan 90%
  • Jag vet vem på förskolan jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 95%
  • Jag kan rekommendera mitt barns förskola 76%
 • Nöjdhet med förskolan 2017
  • Verksamheten är stimulerande för mitt barn 100%
  • Personalen är engagerad i mitt barns utveckling 96%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 96%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 91%
  • Mitt barns tankar och intressen tas tillvara 70%
  • Mitt barn är tryggt i förskolan 91%
  • Jag vet vem på förskolan jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 96%
  • Jag kan rekommendera mitt barns förskola 96%
 • Nöjdhet med förskolan 2016
  • Verksamheten är stimulerande för mitt barn 94%
  • Personalen är engagerad i mitt barns utveckling 100%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 100%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 94%
  • Mitt barns tankar och intressen tas tillvara 83%
  • Mitt barn är tryggt i förskolan 89%
  • Jag vet vem på förskolan jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 89%
  • Jag kan rekommendera mitt barns förskola 89%
 • Nöjdhet med förskolan 2015
  • Personalen är engagerad i mitt barns utveckling 100%
  • Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 100%
  • Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 100%
  • Mitt barn är tryggt i förskolan 100%
  • Jag vet vem på förskolan jag ska vända mig till med olika frågor eller problem 100%
  • Jag kan rekommendera mitt barns förskola 100%
Till Förskoleverksamhet
Kontakt
Fler kontakter
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.