Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vår verksamhet

Här hittar du information om Frötuna förskolas verksamhet, vår vision, hur vi arbetar och hur vår organisation ser ut.

Vår vision: Framtidens förskola – en förskola på väg!

Vår verksamhet

På Frötuna förskola erbjuder vi kreativa och utmanande miljöer som ger barnen lust att lära. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella pedagoger. Vår syn på barnet är en värdefråga som är kopplad till den kunskapssyn som vi har. Vi lär oss genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser, själva och tillsammans med andra.

På Frötuna förskola tar vi drömmar på allvar, vi menar att alla barn har framtidsdrömmar. Vi arbetar aktivt för att utveckla deras kvalitéer och talanger så att alla våra barn kan bygga sig den framtid de önskar. Alla barn vill lyckas och vi ska ge dem rätt förutsättningar. Vårt mål är att kunna ge dem verktyg för det i en glädjefylld och stimulerande miljö.

Just nu har vi ett särskilt fokus på naturvetenskap och teknik, vilket löper som en röd tråd genom vår verksamhet.

Organisation

Frötuna förskola har tre hemvister med två avdelningar på varje hemvist. Hemvisten Idö som består av två avdelningar, Viken och Fjärden finns på det nedre planet på förskolan. Där håller just nu de yngsta barnen till och har tillgång till ett eget torg. På övervåningen finns två hemvister, Västerö och Humlö. Där håller de något äldre barnen till uppdelade på avdelningarna, Skäret, Holmen, Kobben och Udden. På alla avdelningarna bildar förskollärare och barnskötare ett arbetslag som verkar för barnens utveckling, omsorg och lärande. Uppe på övervåningen har vi det stora torget där vi har en torgetpedagog som är vår spindel i nätet i utvecklingsarbetet för alla hemvister. Hon är med och reflekterar i arbetslagen för att stötta och utmana i de projekt man arbetar med på förskolan. Arbetslagen i de olika hemvisterna samarbetar mycket med varandra och alla som jobbar hos oss känner alla barn.

På Frötuna förskola finns en arbetslagsledare som ingår i en ledningsgrupp tillsammans med förskolechef, biträdande förskolechef och arbetslagsledare från tre andra förskolor i Norrtälje södra förskoleområde. Arbetslagsledaren har ett samordningsuppdrag och ansvarar för verksamheten på plats. Arbetslagsledaren är en länk mellan förskola och ledning och är oftast den som man först tar kontakt med när det finns frågor eller synpunkter om verksamheten.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.