Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Projektledaren svarar: Så säger fördjupningen av översiktsplanen om trafiken i Rimbo

15 juni 2023

Trafiksituationen är en fråga som engagerar när kommunen planerar för framtiden, så även i Rimbo. Hör Emil Ödegaard Jacobsson, projektledare för fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo, svara på frågor om fördjupningens innehåll och vad det innebär för orten och dess invånare.

Projektledaren Emil Ödegaard Jacobsson framför en skåpbil

På onsdagskvällen hölls det sista öppna huset om förslaget för fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo. Fördjupningen är ute på granskning, vilket innebär att invånare och andra berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Ett tjugotal besökare kom och träffade tjänstepersoner och politiker för att höra förslagen och ge sin syn på saken. 

En fråga som Rimboborna lyfte är trafiksituationens utveckling på orten. Men vad innebär egentligen vissa av förslagen för Rimbo och dess invånare? Emil Ödegaard Jacobsson, fördjupningens projektledare, svarar på ett par vanliga frågor. 

Dragningen av väg 77 är en fråga som engagerar, vad säger vi om den? 

I fördjupningen av översiktsplanen har vi reserverat mark för en alternativ dragning av väg 77. Den sträckan går söder om Rimbo och ansluter till befintliga väg 77 strax före Rösa. Vi har även reserverat ett område för en ny dragning av väg 280 och för en utbyggnad av Roslagsbanan till Rimbo.

Vad innebär det att vi har reserverat mark?

Att vi har ritat ut det på våra kartor, så när det kommer in förfrågningar och ansökningar om till exempel bygglov i det området så måste man ta i beaktan att det ska kunna gå en väg eller järnväg där i framtiden, om det skulle bli aktuellt.

Vi har "paxat" marken till det?

Det skulle man kunna säga!

Hur länge kommer det reservatet finnas kvar?

Det gäller tills vidare så länge vi inte ändrar fördjupningen av översiktsplanen.

Vad skulle kunna få oss att göra det?

Att det anses att den inte längre är aktuell, till exempel om viljeinriktningen inom politiken ändras väsentligt eller om lagstiftningen ändras. I så fall behöver fördjupningen arbetas om.

Men kan inte ett reservat hindra annan utveckling i området?

Jo, och därför ska man vara ganska försiktig med att peka ut sådana här reservat, för gör man det är det en tydlig viljeinriktning för kommunen och det måste vägas noga mot andra möjligheter i området. Restriktioner ska alltid vara väl motiverade.

Hur har man motiverat de här reservaten i Rimbo, vad skulle det innebära om de blev verklighet?

Kollektivtrafikens förutsättningar och trafikflödet har stor betydelse för människors vardag. Man ska inte behöva ta omvägar för att ta sig fram utan vardagslivet ska kunna flyta på bra. Därför känns det viktigt att vi reserverar mark, så vi inte bygger bort möjligheten till en omflyttning av vägarna eller förlängning av Roslagsbanan.

På vilket sätt påverkar ett reservat hur det faktiskt blir i framtiden?

Det ger ett tydligt ställningstagande från kommunens sida gentemot andra aktörer i frågan, till exempel Trafikverket och region Stockholm. Om vi är tydliga med vad vi vill, så har det betydelse.

Tillbaka till Roslagsbanan, vad innebär det att vi har reserverat mark för den?

Det finns ett förslag från regionen att förlänga Roslagsbanan till Rimbo och även om det är på lång sikt och det inte finns något beslut än så vill vi bevaka den möjligheten och inte skapa hinder för det. Med en stark befolkningsutveckling i Rimbo tror vi det finns ännu bättre förutsättningar att få hit den spårbundna trafiken.

Hur är det med annan kollektivtrafik i Rimbo, vad säger fördjupningen om den?

Vi tänker bland annat bygga ihop Västertorpsvägen så att bussar kan köra den slingan. Vi planerar även för ett resecentrum som kan förbättra pendlingsmöjligheterna till och från Rimbo genom cykel- och bilparkeringar, bussnav och, förhoppningsvis, järnvägsplattform.

Cykelparkeringar säger du, finns det andra åtgärder för att underlätta cyklandet i Rimbo?

Vi har pekat ut sträckningar där vi ser att det finns behov av nya gång- och cykelvägar. Man kan se alla dem i webbkartan!

Om man tycker någonting om förslagen, hur gör man då?

Då finns det lite olika sätt att lämna synpunkter på. Antingen går man in i webbkartan, då kan man välja den plats som synpunkten handlar om. Man kan även skicka in sin synpunkt via en webbenkät, eller skicka e-post eller brev. Alla tillvägagångssätt finns beskrivna på vår hemsida och man kan lämna synpunkter i ungefär en vecka till, till den 21 juni.

För dig som vill veta mer om förslagen och lämna synpunkter

Fördjupning av översiktsplanen för Rimbo

Tyck till om Rimbo