Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rimbos utveckling under granskning

2 maj 2023

I början av april togs beslut i kommunstyrelsen om att fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo ska ställas ut för granskning. Det innebär att invånare, företag och andra intresserade har chans att titta på förslaget och komma med synpunkter innan planen tas vidare för antagande.

Rimbo

Under hösten 2017 påbörjades arbetet med att titta närmare på Rimbos utveckling. Det ordnades möten och workshops med människor som bor, jobbar, går i skolan, driver företag eller på annat sätt har kopplingar till Rimbo. Det gjordes även olika typer av utredningar och analyser. Utifrån det arbetade man fram en fördjupning av översiktsplanen för Rimbo, som ger mer detaljerad vägledning i hur Rimbo bör utvecklas fram till år 2050.

– Vi presenterade vårt första förslag hösten 2021 vilket var första möjligheten att komma med synpunkter på förslaget. Nu har vi reviderat förslaget och det är dags för utställning, det sista steget innan antagande. Det känns både kul och viktigt för Rimbo att vi börjar bli klara med en plan som sträcker sig till 2050, säger Emil Ödegaard Jacobsson, projektledare för fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo.

Granskningen innebär att det framtagna förslaget ställs ut för invånare, företagare, myndigheter och andra intresserade att gå igenom och komma med synpunkter på. De inkomna synpunkterna kommer sedan behandlas innan en slutgiltig version av planen tas upp för antagande i kommunfullmäktige i början av 2024.

 

Några av förslagen

  • Vallby Södra – Här planerar vi ett nytt verksamhetsområde för industri 
  • Roslagsbanan – Vi vill att den ska förlängas till Rimbo 
  • Adamsberg – Här planerar vi ett nytt område för sammanhängande bostadsbebyggelse 
  • Resecentrum – Vi planerar att skapa ett nytt modernt resecentrum vid den gamla mjölkcentralen 
  • Väg 77 och 280 – Vi vill flytta ut farligt gods och tung trafik och göra om befintliga vägar till stadsgator 
  • Kraftledningsgatan – Vi vill i samverkan med ledningsägaren flytta ut kraftledning och möjliggöra för bostäder men också behålla området som park 
  • Kvarntorpet – Här vill vi bygga ett nytt område för sammanhängande bostadsbebyggelse 
  • Reningsverket – Vi behöver minska lukten från reningsverket för att kunna bygga bostäder i centrum. 

Alla förslag går att ta del av i den digitala plattformen för fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo. 

Fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo (norrtalje.se)

Glad projektledare

Emil Ödegaard Jacobsson, projektledare för fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo, berättar att det har varit en utmaning och en balansgång att skapa ett Rimbo som fungerar för både boende, verksamma och besökare.

– Rimbo är en ort där teknisk infrastruktur har fått företräde framför boende och besökares behov. I det nya förslaget för Rimbo kommer centrum att bli en plats där gående prioriteras och vi får in mer grönska. Med fler bostäder skapar vi förutsättningar för handel och service och i förlängningen ett mer livskraftigt centrum, säger han.

Emil Ödegaard Jacobsson projektledare för fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo

Bilden: Emil Ödegaard Jacobsson, projektledare för fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo, framför det föreslagna området för en ny stadsdel i Adamsberg.

Vi kommer till Rimbo

Du kan lämna synpunkter på det nya förslaget mellan 19 april och 21 juni. Du kan enkelt läsa förslaget i sin helhet, klicka runt i kartan och lämna synpunkter via vår hemsida. Det kommer även finnas möjlighet att träffa Emil, andra tjänstepersoner och politiker bakom förslaget vid två tillfällen under våren. Vi håller öppet hus på Rimbo kulturscen och du kan titta på kartor, bläddra i planen, lyssna på dragningar och lämna dina synpunkter direkt. 

  • 8 maj 16:00-20:00, Rimbo kulturscen
  • 14 juni 16:00-20:00, Rimbo kulturscen

Kom och gör din röst hörd om Rimbos framtid!

Allt om fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo