Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vägfrågan viktig för Rimboborna

20 april 2023

Ett 70-tal besökare kom till kommunens samrådsmöte i Rimbo på onsdagskvällen. Väg 77 var en av kvällens hetaste diskussionspunkter.

ÖP turneringen i Rimbo 2023

Onsdagen den 19 april var det dags för kommunens åttonde stopp på den så kallade framtidsturnén. Den här gången var det Rimbo som stod i centrum för mötet, och platsen för diskussion och samtal var kulturscenen Opalen. Mötet startade även den här gången klockan 16.00 och besökarna stod redo när dörrarna öppnades.

Under det pågående samrådet har både tjänstepersoner och politiker varit på plats på de olika orterna för att berätta om förslaget till översiktsplan, och för att svara på besökarnas frågor. Fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo hade sitt första utställningstillfälle den 19 april. Fördjupningen visar utvecklingen i Rimbo i mer detalj än den kommunomfattande översiktsplanen.

Väg 77 hetast

Den här kvällen var det tydligt vilket ämne som engagerar Rimboborna allra mest: Trafiken i allmänhet och väg 77 i synnerhet.

Trafikverket har lagt ett förslag på ny sträckning av väg 77, kommunen vill göra vissa ändringar i detta förslag.

– Det blir spännande att efter samrådet se Trafikverkets yttrande över vårt förslag, sade översiktsplanerare Emma Tarrodi Orlunder, en av kommunens projektledare för Översiktsplan 2050.

Viktigt med grönområden

Liksom vid tidigare möten bjöd utställningsskärmarna med kartor och informationsmaterial på lockande läsning, och besökarna samlades runt dessa informationspunkter för att se hur visionen om Rimbo ser ut.

Under kvällen ställdes frågor, och det diskuterades ivrigt mellan besökarna. En av frågorna som lyftes var också vikten av att bevara grönområden, att det skapar bra livskvalitet på orten. Men det var trafikfrågan som återkom, i flera olika frågeställningar under eftermiddagen och kvällen. Ett av önskemålen var att åter dra tågtrafik till Rimbo, som det var tidigare under Roslagsbanans tid. Men frågan om trafiksituationen lyftes också av brandmän på plats. De påpekade hur svårt det är att hinna ut på utryckning vid larm, på grund av att trafiksituationen är så problematisk på orten.

Busstorgets vara eller icke vara, kom också upp till diskussion. Flera lyfte att det är praktisk att ha busstorget kvar där det ligger idag, eftersom det blir så enkelt att resa med kollektivtrafiken till Rimbo, och utföra sina ärenden.

Sista mötet nästa vecka

Under det fyra timmar långa möte deltog sammanlagt ett 70-tal personer i Opalen. Det betyder att Rimbo tillsammans med Rådmansö är den mötesplats som lockat flest deltagare så här långt under samrådsturnén. Nu återstår ett besök: sista stoppet för samråd kring Översiktsplan 2050 äger rum den 26 april i Svanberga sporthall.

För fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo kommer det vara ytterligare två möten, den 8 maj och 14 juni kl 16:00-20:00 på kulturscenen Opalen.

Läs mer om Översiktsplan 2050.

Läs mer om Fördjupad Översiktsplan Rimbo.