Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kompostera matavfall

För kompostering av matavfall behöver du ordna en kompost som följer kommunens riktlinjer och lämna in en anmälan om kompostering. Matavfallet kan även lämnas i matavfallskärl för omvandling till biogas och biogödsel.

Matavfallskärl eller kompost - samma avgift för avfallshämtningen

Har du fastlandshämtning är det från och med 1 januari 2024 krav på utsortering av allt matavfall. Krav på utsortering gäller i hela Sverige. Utsorteringen kan göras i ett kostnadsfritt matavfallskärl som töms samtidigt som sopkärlet eller i egen kompost. Oavsett vilket alternativ du väljer betalar du samma avgift för avfallshämtningen. 

Läs mer om matavfallskärl på NVAA:s webbsida 

Om du vill kompostera matavfallet

Vill du kompostera matavfallet, oavsett om du har fastlandshämtning eller skärgårdshämtning, behöver du lämna in en anmälan om kompostering och invänta ett beslut. Komposten ska följa kommunens riktlinjer som beskrivs nedan.

Valbara sopabonnemang vid kompostering av allt matavfall på NVAA:s webbsida

Om du har ett matavfallskärl men i stället vill börja kompostera allt matavfall kontaktar du Norrtälje Vatten och Avfall efter att du har fått ett beslut om kompostering.

Kontaktuppgifter till Norrtälje Vatten och Avfall

Gör en anmälan

Det är miljö- och hälsoskyddsavdelningen som handlägger anmälan om kompostering av matavfall. För arbetet med din anmälan behöver du betala en avgift.

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken

E-tjänst för anmälan om hushållskompost

Riktlinjer för kompostering av matavfall/hushållsavfall

Kompostens konstruktion

 • Du kan köpa en kompost i handeln, bygga en själv eller använda dig av lämpliga kärl.
 • Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät.
 • Komposten ska vara utförd av tåligt material, undvik impregnerat virke som kan påverka komposteringsprocessen.
 • Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sin in.
 • Botten i komposten kan ha hål, men de får inte vara så stora att skadedjur kan ta sig in.
 • Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten.

Kompostering - hantering/ansvar

 • Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost.
 • Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas ovan mark.
 • Komposten ska placeras inom den egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden.
 • Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa).

Kompostens volym

 • Kompostbehållaren anpassas efter antalet personer i hushållet. Som en riktlinje kan du räkna enligt nedan:
  Oisolerad: 100 liter per person och år.
  Isolerad: 50 liter per person och år.
  Roterande och isolerad: 25 liter per person och år.
 • Är du permanentboende rekommenderar vi att du väljer en isolerad kompost (varmkompost) för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna. 
 • Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande kompostering av det matavfall/nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med större volym införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare som uppfyller våra riktlinjer.
Senast ändrad: 2024-04-15