Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Fastighetsägarens skyldigheter för växtlighet

Som fastighetsägare har du en skyldighet att sköta din tomt så att säkerheten kan bevaras.

Som fastighetsägare har du en skyldighet att sköta din tomt så att säkerheten kan bevaras. Det är viktigt att du som fastighetsägare och bor nära vägar ser över växtligheten på din tomt så att den inte skymmer eller hindrar gående och trafik på olika sätt.

Vad du behöver göra

I första hand önskar vi att du som fastighetsägare snarat möjligt åtgärdar problemet. Har du inte själv möjlighet att utföra detta kan du anlita utomstående entreprenörer för att beskära den växtlighet som skymmer eller hindrar gående och trafik på olika sätt.

Om du som fastighetsägare inte tar ditt ansvar och åtgärdar hindren kan gatu- och parkenheten överlämna ärendet till bygg- och miljökontoret som enligt plan- och bygglagen kan förelägga (beordra) dig att ta bort den växtlighet som är trafikfarlig eller ett hinder för väghållningen.

Vad säger plan- och bygglagen?

Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Bygg- och miljönämnden får meddela förelägganden med stöd av plan- och bygglagen för att se till att det som är trafikfarligt blir undanröjt eller på annat sätt rättat. Beslut om förelägganden får förenas med vite. 

Observera att kommunen har rätt att beskära växtlighet som hänger eller växer över på kommunens mark och debitera fastighetsägaren för arbetet.

Vi kommer löpande att inventera siktskymmande och besvärande träd/buskar/häckar. Se gärna typexempel och gällande normer längre ned på sidan.

Vid frågor

Har du funderingar är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter.
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
Telefon: 0176–710 00

Exempel på hur du ska sköta växtligheten på din tomt

Du som har hörntomt/bor i gatukorsning

Om din tomt ligger intill en gatukorsning ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över körbanan (0,7 m över eventuell gångbana) i en sikttriangel som sträcker sig 10 m åt vardera hållet. 
Täta staket bör heller inte överstiga 0,8 m höjd. 
Gå gärna ut och kontrollera en gång om året.

Du som har utfart mot gata

Om du har utfart mot gatan ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över kör-banan (0,7 m över gångbanan) i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Om du har träd som sträcker sig ut över gång-, cykel- eller körbana ska du se till att det finns tillräcklig fri höjd för trafikanterna.
- över gångbana minst 3,2 m
- över cykelbana minst 3,2 m
- över körbana minst 4,6 m
Se även till att träd inte skymmer gatubelysningen eller skyltar.

När du planterar träd, buskar och växter

Tänk på följande när du planerar utformningen av din tomt:
- häck planteras minst 0,6 m innanför tomtgräns
- träd planteras minst 2,0 m innanför tomtgräns.

Senast ändrad: 2024-04-02