Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Nyanlända

I detta avsnitt kan du läsa en kortfattad beskrivning av nyanlända och vilket ansvar Norrtälje kommun och andra myndigheter har. Som nyanlända räknas i detta fall familjer och personer som är 18 år eller äldre som ska eller har påbörjat det tvååriga etableringsprogrammet. För information om ensamkommande barn klicka här och för ensamkommande barn som söker asyl klicka här.

Från asylsökande till nyanländ

Asylsökande är den som har sökt asyl i Sverige och ännu inte har fått något beslut. Under asylsökningsperioden är det Migrationsverket som har det övergripande ansvaret för den enskilde. När en person beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket övergår personen från att vara asylsökanden till att bli nyanländ och får då samma rättigheter och skyldigheter som övriga medborgare. Om Migrationsverket anvisar den nyanlände till Norrtälje kommun så tar kommunen över det övergripande ansvaret för individen. Det är länsstyrelsen som fördelar hur många nyanlända som kommunen ska ta emot.

Norrtälje kommuns ansvar

När Norrtälje kommun tagit över det övergripande ansvaret för den nyanlände ansvarar kommunen för att vidta en rad integrationsinsatser för att skapa goda förutsättningar för att de nyanlända ska etablera sig i samhället:

  • Att ta emot de nyanlända.
  • Praktisk hjälp i samband med bosättning i enlighet med bosättningslagen.
  • Undervisning i svenska för invandrare och samhällsorientering.
  • Utbetalning av försörjningsstöd innan, eller som kompensation till, etableringsersättning.
  • Erbjuda förskola, skola och fritids.
  • Socialt stöd och service.

Då alla människor har olika förutsättningar och behöver stöd i olika utsträckning så kan insatserna variera. Varje individ har även ett eget ansvar för att driva sin etablering framåt.

Etableringsplan

Arbetsförmedlingen har ett ansvar att samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i samhället i en etableringsplan. De som har en etableringsplan och därmed deltar i etableringsprogrammet har rätt till en etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan. Etableringsprogrammet löper över två års tid.

Senast ändrad: 2022-02-24