Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna

Föräldraskapet innebär många utmaningar och ibland kan det kännas ensamt och svårt att ta sig vidare i relationen till barnen. Vi erbjuder föräldraskapsstöd och hjälp i olika former: träffar, utbildningar, enskilda samtal och föreläsningar.

Föräldraskap väcker många frågor. Hur ger jag mitt barn en bra självkänsla? Hur sätter jag gränser som fungerar? Hur vill jag vara som förälder? Här kan du som förälder hitta olika möjligheter att få hjälp och stöd i många av de vardagliga bekymmer en kan möta i familjen.

Behöver du någon att prata med och bolla ditt föräldraskap? Vi erbjuder träffar och utbildningar, enskilda samtal, föräldracafé och föreläsningar.

ABC föräldraträffar – för alla föräldrar

ABC föräldraträffar vänder sig till alla föräldrar som har barn mellan 0–18 år. ABC föräldraträffar syftar till att stärka relationen mellan förälder och barn. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Föräldraträffarna finns i två versioner:

Föräldraskap i Sverige – för utlandsfödda föräldrar

Föräldraskap i Sverige är föräldraträffar för dig som har barn mellan 0–18 år och är född i ett annat land. Föräldraskap i Sverige tar upp viktiga teman som rör barn och familjeliv i Sverige. 

Trust – för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF

Trust är en föräldragrupp för dig med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Ikomet – onlinekurs för föräldrar till barn 3–11 år 

Kursen ges online och syftar till att förbättra kommunikationen och relationen mellan dig som förälder och ditt barn. Ikomet är en onlinebaserad version av Komet 3–11 år (ipsykologi.se)

Föräldrawebben tonår – onlinekurs för tonårsföräldrar

Kursen ges online och syftar till att utveckla relationen mellan föräldrar och tonåringar. Du får också lära dig att förebygga och hantera konflikter.

Har du barn med problematisk skolfrånvaro eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är du välkommen att träffa andra i samma situation, dela erfarenheter med varandra, få tips och information på våra föräldracaféer.

Vi arrangerar regelbundet intressanta och relevanta föreläsningar för dig som är förälder. Vi annonserar om våra föreläsningar bland annat på vår webbsida, i sociala medier och i lokaltidningar. 

Behöver du någon att prata med kring ditt föräldraskap som lyssnar och kan ge dig råd och stöd? Vi erbjuder upp till tre kostnadsfria, enskilda samtal för dig som är förälder eller viktig vuxen kring barn och unga.  Kontakta oss på föräldraskapsstöd så gör vi en plan tillsammans.

Välkommen att kontakta oss samordnare inom föräldraskapsstöd.

Senast ändrad: 2023-09-29