Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Dödsfall och begravning

På de här sidorna hittar du information om dödsboanmälan, bouppteckning, begravning och begravningsombud.

Svenska Kyrkan har som uppdrag att sköta begravningar för alla invånare, oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte. Därför tar de ut begravningsavgift av alla medborgare.

För att övervaka att kyrkan inte använder pengarna från begravningsavgiften till något annat än begravningsverksamhet utser länsstyrelsen begravningsombud som hjälper dem som är med i andra samfund, tillhör andra religioner eller inte är troende.

Vad gör ett begravningsombud?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Begravningsombud på Länsstyrelsens webbplats

Dödsboanmälan

Efter en utredning där dödsbodelägare styrker dödsboets ekonomiska förhållande görs en dödsboanmälan av socialnämnden. Den kan under vissa förutsättningar ersätta en bouppteckning och innehåller en redovisning av omkostnader för begravning och redovisning av samtliga tillgångar i dödsboet. 

Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Begravning

Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet och dessa går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Andra konstnader är till exempel obetald hyra, fakturor och räkningar. 

Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd till begravning kan göra det hos socialkontoret. Vid ansökan behövs underlag som styrker dödsboets ekonomiska förhållanden. Hänsyn tas till alla tillgångar i dödsboet och även försäkringar bedöm som tillgångar. Begravningskostnader kan beviljas med skäligt belopp, som beslutas av socialnämnden. 

Du kan inte få bistånd för till exempel kostnader för officiantblomma, musiker, handbukett, sorgkläder eller kläder. De räknas som personliga utgifter och inte som kostnader för begravningen.

Ansökan om ekonomiskt bistånd till begravning

Kontakta Karen Droguett Gauffin på socialkontoret för att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravning.

E-postadress: karen.droguett-gauffin@norrtalje.se

0176-719 41 (måndag till fredag 13.30–14.30 brukar vara bästa tiderna för samtal om detta)

Bouppteckning

En bouppteckning är en genomgång och upprättade av handling över den avlidnes och den efterlevnades tillgångar och skulder. 

Normalt ska en bouppteckning göras senast tre månader efter dödsfallet, behövs längre tid måste anstånd sökas hos skatteverket inom tre månader. 

Mer information om dödsboanmälan och bouppteckning hittar du på skatteverkets webbsida. 

Skatteverkets webbsida

Kontakt
  • Karen Droguett Gauffin - Socialsekreterare
  • 0176-719 41 Måndag till fredag 13.30–14.30 brukar vara bästa tiderna för samtal om detta
Senast ändrad: 2022-10-24