Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Stiftelser och ansökan om bidrag

Du som medborgare i Norrtälje kommun kan söka bidrag ur olika fonder som kommunen förvaltar.

En fond eller stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen har hand om och förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter.

Olika regler för olika fonder

Varje fond eller stiftelse har särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger också ofta vem som kan söka pengar och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan det finnas regler som kräver att den som söker bor på en särskild plats. Det är olika nämnder i Norrtälje kommun som delar ut medel, vilket i regel sker två gånger per år. Nedan ser du vilken nämnd som är ansvarig för vilken fond. Vill du få mer information är du välkommen att kontakta den nämnd som sköter fonden.

Länk till e-tjänst

Här kan du söka bidrag från:

Trygghetsfonden

Trygghetsfonden finns till för de föreningar och organisationer som vill bidra till att Norrtälje kommun blir Sverige tryggaste kommun senast år 2030. Fonden kan dela ut upp till en miljon kronor per år.

Ansökan och mer information om trygghetsfonden

Anna och Rolf Balkenhausens Donationsfond 

Stiftelsens avkastning ska användas för nyttiga ändamål som tjänar kommunens utveckling och förkovran eller till välgörande ändamål. Med förkovran avses kommunens förbättring eller framsteg.

Kommunstyrelsen ansvarar för fonden och utdelning av medel sker två gånger per år, i maj och november. 

Länk till e-tjänst

Vill du veta mer?

J.M. Holmers och Österholms fond

Medel ur fonden delas ut till flickor som studerar på en gymnasieutbildning inom kommunen och har behov av ekonomiskt stöd.

Kommunstyrelsen ansvarar för fonden och utdelning av medel sker två gånger per år, i maj och november. 

Länk till e-tjänst

Vill du veta mer?

Ebba Genteles stiftelse 

Har som ändamål att hjälpa äldre personer eller pensionärsföreningar som bedriver ideell verksamhet med social anknytning. Företrädesrätt för personer från Rådmansö församling.

Kommunstyrelsen ansvarar för fonden och utdelning av medel sker två gånger per år, i maj och november. 

Länk till e-tjänst

Vill du veta mer?

Anna Linnéa Anderssons fond 

Linnéa Anderssons stiftelse har som mål att uppmuntra och stötta personer från Rådmansö församling som nu bor på ålderdomshem, servicehus, pensionärsbostad eller som vårdas i hemmet. I andra hand så vill stiftelsen uppmuntra behövande pensionärer boende i Rådmansö församling. Om något av dessa syften inte går att uppfylla så skall stiftelsen verka för att uppmuntra och stödja pensionärer från övriga delar av Norrtälje kommun.

Kommunstyrelsen ansvarar för fonden och utdelning av medel sker två gånger per år, i maj och november. 

Länk till e-tjänst

Vill du veta mer?

Karl Johan Mattssons stiftelse

Fonden ska användas till hjälp åt enskilda personer i Norrtälje kommun som är i behov av stöd eller uppmuntran.

Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Länk till e-tjänst.

Vill du veta mer?

Ansökningsperioden för våren 2024 är stängd.

Ansökningsperioden för hösten 2024 är öppen 12 augusti – 12 oktober. 

Stenbergska I

Fonden ska användas till hjälp åt enskilda personer, eller föreningar som har ideella ändamål, med social anknytning i Norrtälje, och som är i behov av stöd och uppmuntran. 

Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Länk till e-tjänst

Vill du veta mer?

Ansökningsperioden för våren 2024 är stängd.

Ansökningsperioden för hösten 2024 är öppen 12 augusti – 12 oktober.

Fonden till förmån till behövande

Fonden ska användas till hjälp åt enskilda personer i Norrtälje kommun som är i behov av stöd eller uppmuntran.

Vid ansökan ur fond som förvaltas av socialnämnden behöver endast en blankett fyllas i.

Länk till e-tjänst

Vill du veta mer?

Ansökningsperioden för våren 2024 är stängd.

Ansökningsperioden för hösten 2024 är öppen 12 augusti – 12 oktober.

Stenbergska stiftelsen 

En stiftelse som delar ut belöning till en elev som har varit en god kamrat eller med mycket goda resultat i skolan. Belöning kan också delas ut till en elev som inom skolans ramar ägnat sig åt kulturell eller idrottslig verksamhet. Fonden kan även användas som ett stipendium för vidareutbildning, studiehjälp, studieresa, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller övriga gemensamma ändamål för eleverna.

Länk till e-tjänst

Vill du veta mer?

Inkomna ansökningar behandlas vid Barn- och skolnämndens förvaltarmöte 13 maj och 2 december. Komplett ansökan ska vara Norrtälje kommun tillhanda senast 6 maj för ansökningsperiod 1 och senast 25 november för ansökningsperiod 2.

Ansökningsperiod 1: 11 mars – 6 maj.

Ansökningsperiod 2: 14 maj – 25 november.

Norrtälje skolfond 

En fond som delar ut belöning till en elev som har varit en god kamrat eller med mycket goda resultat i skolan. Belöning kan också delas ut till en elev som inom skolans ramar ägnat sig åt kulturell eller idrottslig verksamhet. Fonden kan även användas som ett stipendium för vidareutbildning, studiehjälp, studieresa, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller övriga gemensamma ändamål för eleverna.

Länk till e-tjänst

Vill du veta mer?

Inkomna ansökningar behandlas vid Barn- och skolnämndens förvaltarmöte 13 maj och 2 december. Komplett ansökan ska vara Norrtälje kommun tillhanda senast 6 maj för ansökningsperiod 1 och senast 25 november för ansökningsperiod 2.

Ansökningsperiod 1: 11 mars – 6 maj.

Ansökningsperiod 2: 14 maj – 25 november.

Carlssonska Roslagsbro

En fond som i första hand bidrar till slöjd eller yrkesutbildning för flickor från Roslagsbros församling. I andra hand kan fonden sökas av flickor från övriga delar av Norrtälje kommun som också önskar studera slöjd eller andra yrkesutbildningar.

Länk till e-tjänst

Vill du veta mer?

Inkomna ansökningar behandlas vid Barn- och skolnämndens förvaltarmöte 13 maj och 2 december. Komplett ansökan ska vara Norrtälje kommun tillhanda senast 6 maj för ansökningsperiod 1 och senast 25 november för ansökningsperiod 2.

Ansökningsperiod 1: 11 mars – 6 maj.

Ansökningsperiod 2: 14 maj – 25 november.

Fonden till förmån för lärare 

En fond som ska användas som bidrag till förmån för skolledare och lärare inom skolväsendet i Norrtälje. Företrädesvis för bidrag till studier, studieresor, vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

Fonden för närvarande stängd för ansökan.

Vill du veta mer?

Övrig information

Vi ser att digital ansökan prioriteras där vi har en säker inloggning. Saknar du möjlighet att ansöka digitalt så kan du använd blanketten.

Blankett för ansökan om medel.

Kontakta Kontaktcenter@norrtalje.se vid behov av stöd.

Senast ändrad: 2024-04-10