Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är till för dig med en bestående funktionsnedsättning och som behöver förändra din bostad för att kunna leva ett självständigt liv.

Bidraget kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner för att du ska klara av att ta dig in och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien.

Exempel på anpassningar är:

  • Utjämning av trösklar
  • Montering av stödhandtag
  • Montering av ledstång eller ramp
  • Iordningställande av duschplats
  • Installation av spisvakt.

Vem kan få bidraget?

Bidrag lämnas till dig med bestående funktionsnedsättning som gör att din bostad måste anpassas. Bidraget är inte inkomstprövat.

Hur ansöker jag om bostadsanpassning?

Du ansöker om bostadsanpassning genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Med ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller annan sakkunnig som beskriver och styrker din funktionsnedsättning.

Bidrag för reparation

Du kan söka bidrag för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för åtgärder som bedöms som normalt underhåll.

Du hittar mer information om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets webbplats

Vill du veta mer om bostadsanpassningsbidrag? Ta då kontakt med en handläggare. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Här hittar du ansökningsblanketten och mer information om hur du ansöker.

Kontakt
Kontakt
Senast ändrad: 2023-04-03