Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

TiNK-enkäten

Sedan i slutet av 1990 talet har vi undersökt hur våra ungdomars drogvanor ser ut i Norrtälje kommun. Sedan 2013 har vi utökat drogvaneundersökningen till att även fråga hur de upplever sin trygghet, hälsa, om de begått brott med mera.

Roslagsskolan

Vad är TiNK-enkäten?

Undersökningen har sitt ursprung från de lokala områdesgrupperna i kommunen. Dessa grupper arbetar strategiskt och med fokus på förebyggande frågor som rör våra barn och ungdomar. Trygg i Norrtälje kommun är samordningsansvariga för dessa och de olika grupperna träffas ca var sjätte vecka under skolåret. I grupperna, som finns lokaliserade på våra orter i kommen, är flera olika aktörer representerade så som:

 • Trygg i Norrtälje kommun: Folkhälsostrateg och brottsförebyggande strateg
 • Polisen
 • Fältsamordnarna
 • Förskola, grundskola och gymnasieskola
 • Elevhälsan
 • Ung Fritid
 • Socialtjänsten
 • Svenska kyrkan

TiNK-enkäten görs vartannat år och syftet med undersökningen är att göra en kartläggning och få en lägesbild över våra ungdomars vanor inom olika områden. Enkäten är ett viktigt statistisk underlag för oss alla som arbetar med ungdomar, så att vi bättre ska kunna möta våra ungdomars behov samt veta var vi ska prioritera att lägga våra resurser. Det är alla i elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan som fyller i den samt de som går andra året på gymnasiet. Alla skolor deltar i undersökningen. 

Vilka områden innefattar TiNK-enkäten?

De områden som enkäten berör är följande:

 • Alkohol
 • Narkotika
 • Dopning
 • Tobak
 • Hälsa
 • Brott
 • Upplevd trygghet
 • Trivsel
 • Mobbning

När resultaten för enkäten kommer, har vi en gemensam genomgång av svaren med alla i områdesgruppen. Där fokuserar vi på det totala resultatet i kommunen. Varje rektor får sedan sin skolas resultat. 

Har du frågor eller funderingar kring TiNK-enkäten är du välkommen att kontakta folkhälsostrateg Sofie Ahlholm

Kontakt
 • Sofie Ahlholm - Folkhälsostrateg
 • 0176 746 69, 070 639 08 14
 • Hantverkaregatan 20B, 761 30 Norrtälje
Till Trygg i Norrtälje kommun
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.