Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Frågor och svar om uppdraget

Få huvudmannens post till din adress och gör uttag från överförmyndarspärrat konto. Hur gör man?

Här redogör vi för svaren på de frågor vi har fått från våra ställföreträdare och som är bra för alla att känna till. Du kan även få mer tips om stöd och utbildning på sidan nedan. 

När börjar uppdraget?

Du kan börja utföra ditt uppdrag när tingsrätten eller överförmyndaren har beslutat om att du ska förordnas för uppdraget. Innan dess är du inte behörig att göra något för huvudmannens räkning.

Ett beslut om godmanskap eller förvaltarskap gäller omedelbart och du ska därför inte vänta in någon överklagandetid.

Vad ingår i ditt uppdrag?

Det är viktigt att du läser på ditt registerutdrag vad som ingår i ditt uppdrag. Det är inte alltid som ett uppdrag innefattar alla delar. Om du under ditt uppdrags gång märker att omfattningen på ditt uppdrag behöver ökas eller minskas ska du höra av dig till oss.

Senast ändrad: 2022-12-15