Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Starta HVB hem - HVB hem som är godkänt

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO som utreder och godkänner ansökningar om tillstånd för att bedriva verksamhet, som exempelvis hem för vård eller boende (HVB) för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. IVO inspekterar också alla HVB hem.

Utöver godkännandet från IVO måste du även säkerställa att du har andra tillstånd som eventuell behövs, exempelvis livsmedelshantering, samt att lokalerna där verksamheten ska bedrivas uppfyller kraven i plan- och bygglagen (PBL). Kanske krävs det bygglov eller anmälan, då vänder du dig till kommunens bygg- och miljökontor. En brandkonsult kan hjälpa dig att se över lokalerna för att göra bedömningen som kanske behövs innan bygg- och miljökontoret kan bedöma ärendet. När verksamheten har startat bör ni kontakta kommunens räddningstjänst, som utövar myndighetsutövning bland annat genom tillsyn av lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

 Läs mer om att starta HVB hem

Har du ett godkänt HVB-hem med plats för mellan 20-25 ensamkommande barn och unga i Norrtälje kommun, hör gärna av dig oss till via e-post: 

flyktinghjalp@norrtalje.se

Senast ändrad: 2015-12-09