Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Vem ansvarar för vilken väg?

Norrtälje kommun är huvudman för infrastrukturen inom tätorterna Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik med undantag för de största genomfarterna som Trafikverket ansvarar för, det vill säga Västra vägen i Norrtälje samt väg 77 och 280 genom Rimbo. Trafikverket är huvudman för det allmänna vägnätet. Det allmänna vägnätet är de numrerade vägarna. De består av Europavägar (vägar med E framför vägnumret), riksvägar (vägnummer 1-99), länsvägar (vägnummer 100-499) samt övriga allmänna vägar (vägnummer 500-5999). Lokala vägföreningar och samfälligheter förvaltar övriga vägar som vanligtvis benämns enskild väg.

Kvinna på cykel väntar vid övergångsställe

På kartan nedan kan du se vem som är väghållare och som därmed ansvarar för drift och underhåll av vägen under både sommartid och vintertid.

Teckenförklaring NVDB

Väghållare: Kommunal väg

Tekniska kontoret ansvarar för drift, underhåll, investeringar och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet.

För frågor som rör drift, underhåll, trafikärenden och investeringar kommunens gator och vägar, kontakta kommunens kontaktcenter via e-post: kontaktcenter@norrtalje.se alternativt telefon: 0176-710 00. 

Väghållare: Statlig väg

Trafikverket ansvarar för väghållningen av statlig väg. Statliga vägar inom kommunen är fr.a. det allmänna vägnätet på landsbygden och de större genomfarterna i Norrtälje stad och Rimbo tätort.

Länk till Trafikverket

Väghållare: Enskild väg

På många lågtrafikerade vägar är den enskilda väghållaren ansvarig, det vill säga närboende och fastighetsägare längs vägen. Ofta finns det en vägförening eller samfällighet som ansvarar för vägen.

Senast ändrad: 2022-10-18