Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Schakt, grävning och trafikanordningsplan

Här hittar du information om vad som gäller för schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats inom detaljplanelagt område i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

Vill du gräva i eller i anslutning till kommunens allmänna platsmark?

Schakttillstånd och trafikanordningsplan behövs alltid för schakt och grävarbeten som ska utföras i allmän platsmark d.v.s. i kommunens mark eller i gator, vägar eller inom vägområden där kommunen är väghållare. Efter slutfört arbete ska beställaren/nät-/ledningsägaren beställa en slutbesiktning av genomfört arbete. Slutbesiktningen beställs via inloggningen i e-tjänsten.

Din schaktnings- och TA-plansförfrågan med tillhörande bilagor skall vara inskickad till kommunen via e-tjänsten minst 15 arbetsdagar innan arbetet kan påbörjas. Detta för att tillståndet ska kunna prövas och utfärdas.

Innan tillstånd ges för att påbörja arbetet skall beställaren/nät-/ledningsägaren göra en förbesiktning av arbetsområdet tillsammans med kommunen. Förbesiktning beställs via inloggningen i e-tjänsten och beställaren hålls löpande uppdaterad av oss under handläggningen av ärendet.

Vill du gräva i kommunägd mark som inte är allmän platsmark?

Om du vill gräva i kommunägd mark som inte är allmän platsmark, då ska du vända dig till vår mark- och exploateringsavdelning för att få grävningstillstånd/godkännande av sträckningen. Du skickar då din ansökan till mex@norrtalje.se

E-tjänsten "Ansökan om schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats"

Här ska nät- och ledningsägare som har avtal för sina ledningar söka tillstånd för schakt, TA-plan och grävarbeten för att få schakttillstånd.

Vid helt ny ledningssträckning i allmän plats, inom detaljplanelagt område, ska du kontakta mark- och exploateringsavdelningen via mex@norrtalje.se för att teckna avtal med kommunen/få ledningssträckningen godkänd. Därefter skickas "Ansökan om schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats" via e-tjänsten.

Tjänsten kan även användas av fastighetsägare som behöver utföra arbeten i eller i anslutning till kommunens gator och vägar och därmed behöver söka tillstånd för dessa. Detta sker via e-tjänsten "Ansökan om schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats".

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.