Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Schakt, grävning och trafikanordningsplan

Här hittar du information om vad som gäller för schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats inom detaljplanelagt område i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

Vill du gräva i eller i anslutning till kommunens allmänna platsmark?

Schakttillstånd och trafikanordningsplan behövs alltid för schakt och grävarbeten som ska utföras i allmän platsmark d.v.s. i kommunens mark eller i gator, vägar eller inom vägområden där kommunen är väghållare.

Innan tillstånd ges för att påbörja arbetet skall beställaren/nät-/ledningsägaren göra en förbesiktning av arbetsområdet tillsammans med kommunen. Förbesiktning beställs via inloggningen i e-tjänsten och beställaren hålls löpande uppdaterad av oss under handläggningen av ärendet.

Efter slutfört arbete ska beställaren/nät-/ledningsägaren beställa en slutbesiktning av genomfört arbete. Slutbesiktningen beställs via inloggningen i e-tjänsten.

Gatu- och parkavdelning på Norrtälje kommun förvaltar och väghållaransvar för Allmän plats inom detaljplanerat område i tätorterna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Endast dessa schakt och TA-plansansökningar ansöker ni i e-tjänsten

Övrig kommunalägd mark förvaltar kommunens Mark- och Exploateringsavdelning. I och med det är det de som är markägare och har ansvar för marken. Deras ansökningar skickas in via mejl till mex@norrtalje.se.

På vissa delar av den kommunalägda marken kan det vara samfällighetsföreningar som förvaltar och har avtal med Mark- och exploateringsavdelning för skötsel av och drift. Behöver man till exempel ansöka om schakt eller TA-plan i Älmsta ska denna ansökan gå till Elmsta samfällighet.
Dessa samfälligheter har sina egna återställningskrav.

Om ni har frågor om fastighets- och markägare kan ni mejla till Mark- och exploateringsavdelningen

Din schaktnings- och TA-plansförfrågan med tillhörande bilagor skall vara inskickad till kommunen via e-tjänsten minst 10 arbetsdagar innan arbetet kan påbörjas. Detta för att tillståndet ska kunna prövas och utfärdas.

E-tjänsten "Ansökan om schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats"

Här ska nät- och ledningsägare som har avtal för sina ledningar söka tillstånd för schakt, TA-plan och grävarbeten för att få schakttillstånd.

Vid helt ny ledningssträckning i allmän plats, inom detaljplanelagt område, ska du kontakta mark- och exploateringsavdelningen via mex@norrtalje.se för att teckna avtal med kommunen/få ledningssträckningen godkänd. Därefter skickas "Ansökan om schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats" via e-tjänsten.

Tjänsten kan även användas av fastighetsägare som behöver utföra arbeten i eller i anslutning till kommunens gator och vägar och därmed behöver söka tillstånd för dessa. Detta sker via e-tjänsten "Ansökan om schaktnings- och TA-plansförfrågan i allmän plats".

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.