Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Riksintressen i Norrtälje kommun

Av landets cirka 1500 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården finns hela 25 stycken i Norrtälje kommun, vilket är näst flest i landet.

Naturbild Norrtälje inlopp.

I Norrtälje kommun finns höga kulturmiljövärden, vilket avspeglas i det stora antalet riksintresseområden för kulturmiljövården som Riksantikvarieämbetet pekat ut i kommunen. 

Dessa riksintresseområden varierar till såväl storlek som kulturhistoriskt innehåll och kan innefatta allt från små bebyggelsemiljöer till vidsträckta landskapsavsnitt som på ett eller annat sätt avspeglar specifika delar av landets historia.

2011 beslutade Norrtälje kommun att göra en kulturhistorisk utredning av 22 av dessa områden. Det gjordes dels för att skapa ett bättre beslutsunderlag för kommunen och dels för att informera om riksintresseområdets kulturmiljövärden till allmänheten. Inga utredningar har gjorts för riksintresseområdena Ängsö nationalpark, ytterskärgårdens jakt- och fiskeplatser, Norrtälje stad och Malsta.

2016 blev utredningarna klara och de är en guldgruva av information för alla som är intresserade av Norrtälje kommuns lokalhistoria. Här finns utförlig information om kommunens skärgårdsmiljöer, byar och industrimiljöer. Det finns också tips och råd för dig som bor i respektive område, om hur du bäst kan hjälpa till att bevara våra vackra kulturmiljöer.

Riksintressen förändras hela tiden

Riksintressen kan både tillkomma och hävas, information om aktuella riksintresseområden och förändringar hittar du hos Riksantikvarieämbetet.

Gällande riksintressen på Riksantikvarieämbetets webbsida

 

Senast ändrad: 2022-10-20