Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Å-promenaden: Industrihamnen

Norrtäljeåns utlopp i Norrtäljeviken var länge ett deltalandskap fyllt av dybankar och täta vassruggar. Hamnen låg i ån och kunde bara nås med småbåtar. För ångbåtar fanns en liten brygga längst ut i det som idag är Societetsparken. Större fartyg fick ankra på redden utanför Borgmästarholmen. I samband med att järnvägen kom till staden på 1880-talet började också en ny hamn att byggas. Eftersom järnvägen kom in i staden norr om ån lades den nya hamnen längs den norra stranden.

Uppläsning av innehållet

I filmfilen ovan läses innehållet upp. Om du vill ha undertexter i filen, klicka på "T"

Muddring och utfyllnad

Ett mudderverk anskaffades för att fördjupa farleden. Muddermassorna skulle användas som underlag för den nya kajen. Att skapa ny mark av bara muddermassor gick långsamt, och därför beslöts år 1907 att det nya hamnområdet skulle öppnas som avstjälpningsplats och på så sätt ökades utfyllnadstakten i blivande hamnen. Vid den nya kajen som byggdes kunde ångbåtar och skutor lägga till för att lasta eller lossa. Verksamheten i hamnen ökade och på den utfyllda marken norr om hamnen växte med tiden en kåkstad av småindustrier, förråd och upplag fram.

Kapellskär tog över

Mot slutet av 1900-talet minskade sjötrafiken till Norrtälje allt mer. Storhamnen i Kapellskär tog över det mesta av godshanteringen. Det sista lastfartyget lossade sin last av flis till kraftvärmeverket i Norrtälje 2014.

Historisk svartvit bild, industrihamnen, flygbild över sågen och hamnen

På bilden: Flygbild över Sågen och Hamnen

Historisk svartvit bild, isbana och hamnen

På bilden: Industrihamnen. TIll vänster på bilden syns isbanan.

Historisk svartvit bild över Norrtälje hamns färjeläger. Bilden är tagen uppifrån och det ligger en stor färja i vattnet. På land står bilar parkerade.

På bilden: Flygbild över Industrihamnen och färjelägret.

Svartvit historisk bild. Bilar i kö till färjan på färjelägret. Massor med bilar på rad i kö.

På bilden: Bilar i färjkö

Historisk bild som visar ett fartyg och tåg. Bild från 1961 eller 1962.

På bilden: Finländaren i hamnen. Bild från 1961 eller 1962.

Välkommen till Å-promenaden

Detta är en av flera delar i Norrtälje kommuns Å-promenad.

Alla delar och mer info om Å-promenaden

Senast ändrad: 2023-06-14