Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Programbidrag

Bidraget kan sökas av kulturförening eller annan arrangör för program inom konstarterna scenkonst, bildkonst, film/foto, litteratur, eller av kulturhistorisk art.

Bidragets syfte och storlek

Programbidraget avser att stötta genomförandet av kulturella event för allmänheten. Det kan vara en utställning, en konsert, en festival, en teaterföreställning, ett föredrag på ett kulturellt tema eller liknande. Arrangemanget kan vara ett enskilt event, en serie eller för en hel säsong eller spelår. Syftet med bidraget är att stimulera olika aktörer inom kulturlivet för att skapa ett större kulturellt utbud för invånaren.

Ansökningsperiod

Ansökan öppen

Period för arrangemang

16 september - 15 december 1 mars - 31 december
16 december - 15 februari 1 maj - 31 december
16 februari - 15 maj 1 oktober - 31 december
16 maj - 15 september 1 januari - 31 december kommande år

Villkor

  • Programmet håller en god konstnärlig och arrangörsmässig kvalité.
  • Programmet är tillgängligt för allmänheten och offentliggörs samt utannonseras på lämpligt sätt.
  • Syftet med arrangemanget överensstämmer med kommunens egna mål.
  • Norrtälje kommuns logotyp finnas med i marknadsföringen.

Redovisning

  • Ansökan ska innehålla uppgifter om planerad verksamhet samt en kalkyl över beräknade kostnader och intäkter.
  • När programmet har genomförts ska en fullständig redovisning skickas in till kultur- och fritidskontoret.
  • Utbetalning av bidrag sker efter genomfört evenemang i samband med redovisning av genomförandet.

Ansök

Du gör din ansökan på denna sida

Senast ändrad: 2023-03-09