Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Aktivitetsbidrag för pensionärsföreningar

Aktivitetsbidrag kan sökas av pensionärsföreningar för att få ersättning för genomförda aktiviteter med seniorer 65+ eller för personer med intyg från försäkringskassan om berättigad pension. Som bidragsberättigad pensionärsförening har du också möjlighet att hyra kommunala lokaler till en subventionerad taxa.

Bidragets syfte och storlek

Bidraget avser att ge ett ekonomiskt stöd i proportion till verksamhetens omfattning och avser även att täcka del av kostnader för ledarutbildning som kan behövas för verksamheten. Syftet med bidraget är att stimulera till ökad aktivitet hos en äldre målgrupp och på så sätt bidra till en meningsfull fritid för kommunens pensionärer.

Aktivitetsbidrag lämnas per bidragsberättigad aktivitet. Summan per aktivitet är procentuell utifrån pensionärs bidragets totala summa.

Ansökningsperiod

1 februari – 1 april

Bidragsberättigad medlem

Föreningar kan endast få aktivitetsbidrag för aktiviteter där bidragsberättigade medlemmar deltar. Bidragsberättigad medlem är minst 65 år fyllda under ansökningsåret eller en person som är berättigad pension enligt

Försäkringskassans pensionsregler.

Bidragsberättigande aktiviteter

 • Aktiviteten pågår i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning.
 • En sammankomst ska omfattas av minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare.
 • Minst tio bidragsberättigade aktiviteter ska
 • genomföras och redovisas per år.
 • Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd.

Villkor

 • En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.
 • En aktivitet kan endast redovisas som en aktivitet oavsett om aktiviteten genomförs i mindre grupper och med flera ledare.
 • Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag för:
  • Studiecirklar
  • Fester

Redovisning

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare ska dokumenteras. Dokumentationen ska signeras av ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta.

Ansök

Du gör din ansökan på denna sida

Mer att läsa
Senast ändrad: 2023-03-09