Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Verksamhetsbidrag för funktionsrättsföreningar

Bidraget kan sökas av lokala funktionsrättsföreningar som bedriver regelbunden kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Som bidragsberättigad funktionsrättsförening har du också möjlighet att hyra kommunala lokaler till en subventionerad taxa.

Bidragets syfte och storlek

Bidraget avser att ge ett ekonomiskt stöd till funktionsrättsföreningar för verksamhet som bedrivs lokalt. Syftet med bidraget är att tillvarata medlemmars, med bestående funktionsnedsättning, och deras närståendes intressen i samhället. Verksamhetsbidraget storlek bedöms utifrån föregående års regelbundna verksamhet där entréfria aktiviteter som sker lokal samt aktiviteter som riktar sig till barn och unga premieras.

Ansökningsperiod

1 februari–1 april.

Villkor

  • Ska genom sin verksamhetsberättelse kunna redo-
    visa en regelbunden verksamhet för året som gått och på vilket sätt verksamheten har gett ett mervärde för medlemmarnas och dess närståendes intressen i samhället.
  • Minst tre aktiviteter på minst en timme per aktivitet ska genomföras och redovisas per år.

Redovisning

Föreningen ska i sin ansökan redovisa antalet aktiviteter från föregående verksamhetsår samt närvaro i form av deltagarantal och ungefärlig ålder på de som deltar.

Ansök

Ansök om bidrag på webbsidan Interbook Go

Senast ändrad: 2023-03-09