Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundläggande villkor för ideella föreningar

Syftet med kommunens ekonomiska bidrag till ideella föreningar är att stimulera till ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som ger upplevelser, personlig utveckling, god livskvalitet och en stärkt folkhälsa för kommunens invånare. Norrtälje kommun vill genom bidrag till föreningslivet stödja och stimulera föreningarnas arbete med speciell inriktning mot barn och unga, äldre samt personer med funktionsvariationer*.

Grundläggande villkor

För att din förening ska bli bidragsberättigad krävs att den uppfyller de allmänna villkoren samt verkar enligt demokratiska principer. En registrerad och godkänd bidragsberättigad förening har möjlighet att söka de kommunala bidrag som gäller för respektive föreningskategori. Föreningar som uppfyller kraven har rätt till subentionerade taxor i kommunala lokaler som hyrs ut via kultur- och fritidskontoret

Allmänna villkor

De allmänna villkoren för att vara bidragsberättigad är att

  • vara en ideell förening
  • ha minst tio bidragsberättigade medlemmar**
  • ha sitt säte och bedriva regelbunden verksamhet i kommunen för i huvudsak Norrtälje kommuns permanent bosatta innevånare
  • bedriva sin verksamhet fortlöpande under året eller under säsong
  • ha en egen ekonomi som innefattar medlemsavgifter som är skälig i förhållande till verksamheten
  • ha ett organisationsnummer samt eget registrerat plus- eller bankgiro***
  • bedriva en alkohol- och drogfri föreningsverksamhet. Föreningar ska stimulera till allsidiga, sunda, drogfria aktiviteter och tydligt ta avstånd från droger, tobak, alkohol, narkotika och doping.

* Aktiviteter för deltagare i behov av stöd har ingen övre åldersgräns.

** Som bidragsberättigad medlem räknas den som betalat föreningens fastställda medlemsavgift för senast avslutat verksamhetsår, är permanent bosatt i Norrtälje kommun samt uppfyllt ålderskraven för aktuell föreningskategori.

*** Bidrag utbetalas endast till huvudförening.

Till Bidrag och stipendier för kultur och fritid
Senast ändrad: 2022-08-22
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.