Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aktivitetsbidrag för barn- och ungdomsföreningar

Aktivitetsbidraget kan sökas av barn- och ungdomsföreningar för att få ersättning för genomförda aktiviteter med barn och ungdomar eller personer med behov av särskilt stöd. Vid aktiviteter för deltagare i behov av särskilt stöd oavsett ålder utgår dubbel ersättning. Som bidragsberättigad barn- och ungdomsförening har du också möjlighet att hyra kommunala lokaler till en subventionerad taxa.

Bidragets syfte och storlek

Bidraget avser att ge ett ekonomiskt stöd i proportion till verksamhetens omfattning och avser även att täcka del av kostnader för ledarutbildning som kan behövas för verksamheten. Syftet med bidraget är att stimulera till ökad aktivitet hos barn och unga och på så sätt bidra till en meningsfull fritid för denna målgrupp. Aktivitetsbidrag lämnas per bidragsberättigad aktivitet.

Bidragsberättigad medlem

Barn och ungdomsföreningar kan endast få aktivitets-
bidrag för aktiviteter där bidragsberättigade medlemmar deltar. Bidragsberättigad medlem är barn och ungdomar i ålder 7-20 år samt personer i behov av särskilt stöd (funktionsvariationer) där ingen övre åldersgräns finns.

Bidragsberättigande aktiviteter

 • Aktiviteten pågår i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning.
 • En sammankomst ska omfattas av minst tre bidragsberättigade medlemmar utöver ledare.
 • Minst tio bidragsberättigade aktiviteter ska
  genomföras och redovisas per år.
 • Varje bidragsberättigad aktivitet ska vara ledarledd.
 • Ansvarig ledare ska vara fyllda 15 år och utsedd av föreningen.

Ansökningsperiod

1 feb–1 april

Villkor

 • En deltagare får endast räknas en gång per dag. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag i samma förening får endast räknas vid ett tillfälle.
 • En aktivitet kan endast redovisas som en aktivitet oavsett om aktiviteten genomförs i mindre grupper och med flera ledare.
 • Följande aktiviteter får föreningen inte aktivitetsbidrag för:
  • Aktiviteter under skoltid
  • Fester, bingo, auktioner eller annan inkomstbringande verksamhet

Redovisning

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare dokumenteras. Dokumentationen ska signeras av ansvarig ledare och ska kunna uppvisas om kommunen ber om detta.

Ansök

Ansök om bidraget på webbsidan  Interbook Go

Till Bidrag och stipendier för kultur och fritid
Senast ändrad: 2022-11-08
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.