Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om att arrangera simskola utomhus

Norrtälje kommun upplåter varje år delar av de kommunala utomhusbaden till aktörer som anordnar simskola utomhus. Val av badplatser kan ändras över tid beroende på badens utveckling och aktuella status.

Fördelning

Fördelning av badplatser baseras på aktuell ansökan där tidigare uthyrningar har prioritering framför nya. Fördelningen baseras på att skapa en balans mellan simskolor och allmänhet där målet är att ge tillräckligt utrymme för båda dessa grupper.

Ansökningstid

Ansökningsperiod 1 
1- 20 februari. Svar erhålles 26 februari.

Ansökningsperiod 2

1 april-1 juni. Ansökningar tas emot löpande och besvaras inom 10 dagar.

Från och med den 1 april kan aktörer som vill anordna simskola utomhus ansöka för de tider som ännu inte är bokade av annan aktör. Efter den 1 juni tas endast bokningar emot av redan inbokad aktör.

Bokningsbar period

1 juni-30 september

Hyra per badplats

Verksamhet för barn: 100 kr/timme. Verksamhet för vuxna: 200 kr/timme.

Grundregler

Badplatsen hyrs ut i befintligt skick. Vattenkvalité kan förändras innan och under uthyrningsperioden vilket kan leda till erbjudande om förflyttning till annan badplats som ersättning. Ingen ekonomisk ersättning utgår till följd av otjänligt vatten eller vandaliserade lokaler/toaletter.

Det är en mindre del av badplatsen som disponeras för simskolan. Allmänheten har tillgång till badplatsen även under uthyrning för simskola.

Tillstånd ges för de som hyr för simskola att marknadsföra sig genom att anslå maximalt 2 stycken skyltar i storlek A4 vid omklädningsrum/parkering/badplats.

Alla simlärare som leder utbildningen ska vara certifierade simlärare och alla simlärare ska under de senaste 12 månaderna var utbildade inom HLR, vattenlivräddning och första hjälpen. Aktören ansvarar för att dessa kriterier uppfylls för samtliga simlärare.

Ansökande aktör ska inneha F-skattsedel och inte innefattas av obetalda skatteskulder.

Ansökan för att arrangera simskola utomhus

Ansökan skickas senast den 1 juni till Kultur- och fritidskontoret på e-post adress: kultur.fritidsnamnden@norrtalje.se

Till Bad i Norrtälje kommun
Senast ändrad: 2022-04-08
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.