Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Elda utomhus

Du som eldar är alltid ansvarig för att bevaka elden och se till att inget blir fel. På den här sidan hittar du information om vad som gäller vid eldning utomhus. Du kan alltid ringa vår telefonsvarare, 0176-28 42 00, för att få information om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud.

Det är tillåtet att elda utomhus.

Eldning tillåten 

Det är tillåtet att elda utomhus i hela Norrtälje kommun. Det är endast tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall såsom ris och grenar. All eldning sker på eget ansvar.

Telefonsvarare

Du kan alltid ringa vår telefonsvarare 0176–28 42 00 för att få information om det är tillåtet att elda eller om det råder eldningsförbud.

När får jag inte elda utomhus?

Du får inte elda utomhus när eldningsförbud är utfärdat. Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Vad får jag elda? 

Du får bara elda torrt trädgårdsavfall (ris och grenar), som inte kan utnyttjas för kompostering, om det kan ske utan att andra människors hälsa skadas. Tänk på att det finns många människor som kan må dåligt av röken från din eldning. 

Att elda avfall som exempelvis hushållssopor, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. Avfall som du inte får elda är du välkommen att lämna på någon av våra återvinningscentraler.

Återvinningscentraler på Norrtälje Vatten och Avfall

Du som eldar är alltid ansvarig 

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar du alltid på eget ansvar och är juridiskt ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Tips och råd vid eldning utomhus

  • Lämna aldrig din eld obevakad!
  • Elda inte om det är stark vind, när marken är torr eller när det blivit mörkt.
  • Se till att rök och gnistor inte kommer för nära hus, träd/buskar eller el- och teleledningar. Lämpligt avstånd för en normalstor eld är cirka 15 meter.
  • Du måste ha släckutrustning nära till hands (även vid eldning i liten omfattning) till exempel handbrandsläckare (pulver), vattenslang, vattenhinkar, vattenkannor och krattor/räfsor.
  • Använd bara tändvätskor som är avsedda för ändamålet. Häll aldrig tändvätskor direkt på elden.
  • Var noga med att släcka elden ordentligt när du är klar.
Senast ändrad: 2022-11-09