30/3 kl. 07.00: Telefonin på Tiohundra ur funktion Läs mer...
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Trygghetspunkter och skyddsrum

En trygghets är en samlingslokal dit du som invånare kan vända dig vid olika typer av samhällsstörningar. Det kan till exempel vara vid vatten-, el-, värme- eller telefoniavbrott.

Om vi behöver öppna trygghetspunkterna informerar vi om det på Sveriges radios Radio P4, som är den nationella beredskapskanalen samt på kommunens webbsida och facebooksida.

Trygghetspunktens funktioner kan variera beroende på vad som har inträffat och hur länge samhällsstörningen pågår. Här är några exempel:

 • Aktuell information om vad som händer, speciellt om ordinarie kanaler inte fungerar
 • Tappkran för dricksvatten
 • Värma mat
 • Ladda mobil och dator
 • Hjälp med att kontakta närstående
 • Första hjälpen 
 • Hjärtstartare
 • Krisstöd
 • Hjälp med att kontakta 112
 • Krisstöd

I Norrtälje kommun finns fem primära trygghetspunkter som öppnas upp av Norrtälje kommuns krisledning vid händelse av en kris:

 • Norrtälje Brandstation, Alestavägen 4 vid södra infarten
 • Rimbo, Verkstadsvägen 7
 • Hallstavik, Gottstavägen 24
 • Älmsta, Videvägen 12
 • Blidö, Fagernäsvägen 1 (vid färjeläget)

 

Om behov uppstår kan fler trygghetspunkter öppnas upp. Vi kommer då att informera om var dessa finns.

Senast ändrad: 2022-12-29