Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kärnteknisk olycka

Om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheterna att skydda människor som påverkas. Regeringen beslutade därför 2020 att nya beredskaps- och planeringszoner som förbättrar dessa möjligheter. I Stockholms län är Länsstyrelsen i Stockholm som har huvudansvar för hantering samt information vid en eventuell kärnteknisk olycka.

Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Vad har kommunen för roll i planeringszonen?

Vid en olycka är kommunen delaktig i arbetet med att utföra strålningsmätningar samt planera för en inomhusvistelse. Rollen omfattar även planering för en evakuering och mottagande av evakuerade från angränsande län och att medverka under ett saneringsarbete. Ansvar och planering för detta samordnas av Länsstyrelsen.

 

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder är det Länsstyrelsen som tar över ansvaret för den statliga räddningstjänsten. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten. Bland annat genom information om hälsoskyddsåtgärder till befolkningen som till exempel att dela ut jodtabletter i områden som drabbats av radioaktivt nedfall.

Senast ändrad: 2022-10-05

Hur får jag reda på en eventuell kärnkraftsolycka?

Om något skulle hända på Forsmark så kommer läget inte vara lika akut för invånarna i planeringszonen som de som bor närmast kärnkraftverket.

 

Om en kärnkraftsolycka inträffar blir allmänheten varnad genom varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Senast ändrad: 2022-10-05

Vad innebär beredskapszon och planeringszon?

Beredskaps- och planeringszoner är de områden där man förbereder skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka.

 

Områdena närmast de svenska kärnkraftverken, så kallade beredskapszoner, är de som kräver mest planering. De utökas nu från ungefär 15 kilometers avstånd till 25 kilometer från kärnkraftverken.

 

Ett större område runt varje kärnkraftverk, som kräver viss planering kallas planeringszon. Dessa utökas från ungefär fem till tio mils avstånd från kärnkraftverken, för Norrtälje kommuns del är det Forsmark. I de områdena ska strålningsmätningar kunna genomföras efter en olycka för att bedöma om människor som bor där behöver utrymmas på grund av nedfallet, det ska finnas en planering för att vid behov dela ut extra jodtabletter och det ska finnas en planering för inomhusvistelse.

 

Inom planeringszonen kommer inga jodtabletter delas ut i förväg, däremot kommer det finnas en beredskap att vid behov kunna dela ut jodtabletter till områden som kan beröras av ett radioaktivt nedfall. Du som bor i planeringszonen behöver inte ha jodtabletter hemma. Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av Länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar effekten.

 

Ta del av mer information för beredskaps- och planeringszoner hos Länsstyrelsen i Stockholm

Senast ändrad: 2022-10-05