Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och samordningen av förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi.

Alla frågor som ska beslutas av fullmäktige ska förberedas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen består av 16 ledamöter och 16 ersättare. Styrelsen väljs på det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde i november

Senast ändrad: 2023-05-08