Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en självständig myndighet som ansvarar för att invånarna i Norrtälje kommun får en sammanhållen hälso‐, sjukvård och omsorg, inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser. Förbundets medlemmar är Region Stockholm och Norrtälje kommun.

KSON leds av en direktion bestående av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare från respektive medlemsfullmäktige, där Region Stockholm utser ordförande och Norrtälje kommun vice ordförande. Förbundsdirektören är underställd direktionen och är KSON:s högste tjänsteman, tillika chef för KSON:s förvaltning. Förbundet äger samtliga aktier i Tiohundra AB, som bedriver vård och omsorg på uppdrag av direktionen. 

Öppet direktionssammanträde om budget och verksamhetsplan 

Onsdag den 8 december klockan 09.30 håller direktionen ett öppet sammanträde i Norrtäljesalen i Norrtälje kommunhus. Vid sammanträdet kommer ärendet Budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 samt ärendet Medlemsbidrag 2022 att behandlas. Allmänheten har möjlighet att lyssna på sammanträdet digitalt via länk. Det finns även möjlighet att följa sammanträdet på plats.
Läs mer om det öppna sammanträdet 

Förbundsdirektör

Maria Johansson
Telefon: 0176 715 17
E-post: maria.johansson3@norrtalje.se

Registrator/Administration

Katarina Söderqvist
Telefon: 0176 713 25
E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

Direktionssekreterare

Magnus Blomdahl
Telefon: 0176 717 14
E-post: magnus.blomdahl@norrtalje.se

 

Senast ändrad: 2021-12-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.