Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reglementen och arbetsordningar

Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige godkänt. Reglementet innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde.

Förutom reglementen hittar du också kommunfullmäktiges arbetsordning här som beskriver hur kommunfullmäktiges sammanträdes ska hållas. Det finns även ett antal andra reglementen som alla har gemensamt att de är beslutade av kommunfullmäktige och beskriver hur olika verksamheter ska skötas. Till dessa hör Arkivreglemente och Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun.

Dokumenten är sparade som pdf-filer.

Reglementen

Reglemente för driftbudget och investeringsprojekt i Norrtälje kommun

Ansvarsfördelning gällande kommunala reningsverk i Norrtälje kommun

Arkivreglemente för Norrtälje kommun

Attestreglemente för Norrtälje kommun

Internkontrollsreglemente för Norrtälje kommun

Reglemente för samtliga nämnder i Norrtälje kommun. Nämndernas A-del

Reglemente för barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun B-del

Reglemente för bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun B-delen

Reglemente för Rådet för Funktionshinder (RFF)

Reglemente för kommunstyrelsen i Norrtälje kommun B-delen

Reglemente för krisledningsnämnden Norrtälje kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun B-del

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.pdf

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun B-delen

Reglemente för teknik- och klimatnämnden i Norrtälje kommun B-del

Reglemente för utbildningsnämnden i Norrtälje kommun B-delen

Reglemente för val- och demokratinämnden i Norrtälje kommun B-delen

Reglemente för revisorerna i Norrtälje kommun

Reglemente för Ungdomsrådet

Styrmodell för Norrtälje kommun

Arbetsordning

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

Instruktion för kommundirektör.pdf

Senast ändrad: 2022-07-01
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.