Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillgänglighetsredogörelse för Norrtälje.se

Här beskriver vi hur tillgänglig kommunens webbplats är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan påtala brister för oss.

Norrtälje kommun står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att Norrtälje.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det inkluderar personer med funktionsnedsättning som använder hjälpmedel för att ta del av information och tjänster.

Även om vi har arbetat med tillgänglighet på webben under lång tid så förekommer brister. Här kan du ta del av dem. 31/5

Dokument

Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna  textalternativ.

Så förbättrar vi dokument

I september 2020 gjorde vi en intern tillgänglighetsgranskning av alla PDF-dokument som har skapats mellan september 2018 och september 2020. Vi gjorde en rad förbättringar. De brister vi inte kunde åtgärda direkt har vi noterat för att kunna åtgärda vid behov. Äldre dokument åtgärdas vid behov. För nya dokument har vi infört rutiner och påbörjat utbildning.

Bilder och grafik

Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ.

Så förbättrar vi bilder och grafik

Vi har infört funktioner, rutiner och utbildningar. Vi fortsätter följa upp så att rutinerna följs.

En äldre kvinna sitter framför en bärbar dator och gör V-tecknet med båda händerna. Hon ser nöjd ut. På bordet bredvid datorn ligger ett par solglasögon och pappersblanketter som ser ut att komma från en myndighet.

Kartor och tredjepartslösningar

Kartor och kostnadsfria tredjepartslösningar såsom sociala medier är undantagna från lagkraven på tillgänlighet, men vår ambition är att dessa ska vara så tillgängliga som möjligt. Vår webbkarta är ett exempel där det kan vara problem att navigera med hjälpmedel.

Så förbättrar vi kartor och tredjepartslösningar

Vi har som krav vid upphandling och inköp att de tredjepartslösningar vi tar in följer kraven på tillgänglighet. När det gäller sociala medier arbetar vi med tillgänglighet så långt det är möjligt.

Video

Det är vanligt att videoklipp som publicerats före 23 september 2020 saknar syntolkning. Det finns även videoklipp som planerades före 23 september men publicerades efteråt som saknar syntolkning, i vissa fall även undertexter.

Under rådande coronapandemi åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för textning av kommunfullmäktiges sammanträden. Det pågår en utredning om hur vi ska arbeta med tillgänglighet för sammanträden framöver.

Så förbättrar vi video

Efter den 23 september 2020 ska video vara textad och syntolkad. Vi har skaffat en ny videospelare som stödjer dessa funktioner, infört nya rutiner och påbörjat utbildning. Vi har dialog med leverantörer som arbetar med video.

En närbild på kvinnas öra, där hon håller en mobiltelefon. Bakom örat sitter en hörapparat.

Navigation och design

Det förekommer ologisk struktur på vissa delar av webbplatsen vilket kan försvåra navigering såväl med eller utan hjälpmedel. Vissa länkar är otydliga.

Så förbättrar vi navigation och design

Vi ser löpnade över strukturen så att den ska uppfattas så logisk som möjligt för alla användare. Under hösten 2020 planerar vi att göra länkarna tydligare.

E-tjänster

I avvaktan på att vår leverantör släpper en ny plattform 2021 kan det förekomma brister i tal-funktionen på delar av e-tjänsterna.

Analys av webbplatsen

Under 2020 anlitade vi flera experter som oberoende av varandra analyserade Norrtälje.se. Utifrån resultatet byggde vi om delar av webbplatsen för att göra den mer tillgänglig.

Tillsyn av tillgängligheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten. 
Myndigheten för digital förvaltning 

Kontakta oss

Behöver du information som du inte kan ta del av på grund av otillgänglighet på vår webbplats? Hittar du andra brister än de vi listat ovan? Kontakta oss så att vi får reda på problemet och får möjlighet att åtgärda detta. 

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-21.

Senast ändrad: 2022-04-04
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.