Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E-förslag i Norrtälje kommun

Nu har du möjlighet att på ett enklare sätt bidra till kommunens utveckling och förbättring! E-förslaget är en digital tjänst som är till för dig som bor eller är verksam i Norrtälje kommun. Givetvis kan du också lämna ett förslag även om du bara är intresserad av vad som händer i kommunen. Varmt välkommen att lämna ett e-förslag!

(Längst ned på denna sida kan du ta dig till både röstningsförfarandet och lämna eget e-förslag)

Vad ska ditt förslag innehålla?

För att ditt förslag ska bli publicerat så ska det innehålla följande punkter:

 • Rubrik och beskrivning

  Ditt förslag ska innehålla en rubrik och beskrivning. Beskrivningen ska innehålla tydlig information om förslaget, vad du vill ska hända och varför. Om det inte framgår tydligt kommer vi att kontakta dig innan förslaget visas publikt.

 • Kontaktuppgifter

  Du som lämnar ett förslag måste uppge för- och efternamn samt en e-postadress så att det går att kontakta dig.
 • Läsbarhet och tydlighet

  Ditt förslag ska vara fullt läsbart och fullständigt. Otydliga e-förslag skickas tillbaka till förslagslämnaren för förtydligande. Om förslaget är mer av en fråga eller en synpunkt hjälper vi dig att skicka den rätt. Frågor, synpunkter och felanmälningar publiceras inte som e-förslag.

 

Det går bra att bifoga dokument och att länka in bilder och filmer så länge du äger rättigheterna. Notera att när du lämnar in ditt förslag så blir det en allmän handling.

Följande filformat kan vi publicera och ta emot:
jpeg, gif, png, tiff, doc, docx, pdf.

Viktigt att tänka på

Följande punkter är viktiga att tänka på för att ditt förslag ska publiceras:

 • Ett e-förslag får endast innehålla ett förslag.
 • E-förslaget måste röra en fråga inom kommunens ansvarsområden. Vissa förslag kan höra till en annan myndighet eller instans och kan med fördel lämnas till rätt instans. E-förslaget får exempelvis inte beröra lagar och regler som riksdagen beslutar om och därför automatiskt ligger utanför kommunens kontroll.
 • E-förslaget kommer inte att publiceras om det tydligt gäller en felanmälan eller synpunkt på en specifik verksamhet, eller är en fråga som direkt kan behandlas av ansvarig förvaltning.
 • E-förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
 • E-förslaget får inte gälla myndighetsutövning mot enskild som till exempel bygglov och ekonomiskt bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former.
 • Om ditt förslag är snarlikt ett ärende som man nyligen beslutat om kan ditt förslag komma att avslås. Ditt förslag kommer inte att publiceras om det är allt för snarlikt ett tidigare inlämnat e-förslag.
 • E-förslaget får inte beröra ett ärende som rör en pågående parallell process eller rättsprocess.
 • Ditt e-förslag får inte innefatta marknadsföring av en produkt eller kommersiell verksamhet.

Så går processen till

När du har skickat in ditt e-förslag via vår digitala tjänst så kommer det att granskas av en moderator på vardagar under kontorstid. Om moderatorn bedömer att förslaget är svårbegripligt eller otydligt så kommer denne att ka kontakt med dig på den e-postadress du lämnat i samband med att du skickade in förslaget. Vid behov kan ditt förslag komma att redigeras av moderatorn, som korrigerar till exempel stav- eller språkfel.

Om ditt förslag får minst 50 röster lämnas det över till ansvarig förvaltning som bereder förslaget.

Förslaget kommer att behandlas enligt gällande rutiner för ärendegenomgångar i respektive nämnd.

Vem kan lämna ett e-förslag?

Alla som vill får lämna ett e-förslag, du behöver inte bo eller vara skriven i Norrtälje kommun för att bidra med ett förslag. Det finns ingen åldersgräns för att lämna ett förslag, men är du under 15 år så kan det vara bra om en vårdnadshavare vet om att du lämnar in ett förslag till oss.

Vad händer med förslag som får mindre än 50 röster?

E-förslag som inte når upp till 50 röster inom tre månaders kommer att avslutas automatiskt men sparas i vår e-tjänst under "Arkiv".

Hur skyddas min och andras integritet?

När du lämnar ett e-förslag behöver vi registrera ditt namn och dina kontaktuppgifter för vår administration. Ditt namn kommer att synas i handlingarna som rör ärendet. Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 

Här lämnar du e-förslag

Nu kan du lämna ett e-förslag via denna länk.

Vill du läsa och rösta på redan lämnade e-förslag

Du får bara rösta en gång per förslag. Ta del av och rösta på redan lämnade e-förslag.

Har du frågor om e-förslag i Norrtälje kommun?

Vid frågor kan du kontakta kommunens kanslichef Mikael Forssander via e-post: mikael.forssander@norrtalje.se

Senast ändrad: 2022-09-23
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.