Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Äidinkielen palkinto – Modersmålspris i finska

ÄikkäPorkkana on palkinto joka jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2016. • Det nyinstiftade priset ”Finsk Modersmålsmorot” delades ut för första gången 2016.

(Svensk text längre ned på sidan, klicka här för att komma dit)

Äikkäporkkana - uusi kannustuspalkinto suomenkielen oppilaille

Suomenkieli on eräs kansallisista vähemmistökielistämme ja sen tulevaisuus elävänä kielenä Ruotsissa on meidän lastemme ja nuortemme käsissä. Kielen revitalisoinnin kannalta on tärkeää, että ne jotka jo lukevat suomea jatkavat opintojaan ja että useampi panostaa suomen kielen lukemiseen äidinkielenä.

Palkinnon saamisen kriteerinä on, että palkinnonsaaja on osoittanut suurta mielenkiintoa suomen kielen opintoja kohtaan ja on edistynyt huomattavasti aineessa. Palkinnon voi saada yksi tai useampi peruskoulun oppilas, joka saa äidinkielen opetusta jossakin Norrtäljen kunnan alueella olevassa peruskoulussa. Palkinnon päättää ja jakaa suomenkielen hallintoalueen koordinoija suomenkielen äidinkielen opettajien Anne Vätön ja Anita Tittosen suosituksen perusteella.

Symbolinen palkinto, jonka tarkoitus on herättää huomiota suomen kielen opintoja kohtaan ja kannustaa opintojen jatkamista, annetaan vuosittain lukuvuoden päättämisen yhteydessä.

Vuonna 2019 palkinnonsaajia oli kaksi:

Victor Karell Norrtäljen Roslagsskolanin 9G luokalta (opettaja Anne-Kaarina Vättö) ja Natanael Palomaa Rimbon Viby Friskolanin 8. luokalta (opettaja Cathrin Paeker).

Suuret onnittelut!

Finska Modersmålsmoroten – ett uppmuntranspris för elever i finska

Finska är ett av våra nationella minoritetsspråk och dess framtid som levande språk i Sverige ligger i händerna av våra barn och unga. För att revitalisera språket är det viktigt att de som redan läser finska fortsätter med sina studier och att flera satsar på att läsa finska som modersmål.

Kriterierna för att få priset är att pristagaren har visat stort intresse för sina studier i finska och har gjort stora framsteg i ämnet. Priset kan tillfalla en eller flera grundskoleelever som får modersmålsundervisning i någon av grundskolorna i Norrtälje kommun. Pristagaren beslutas och delas ut av samordnaren för finskt förvaltningsområde på rekommendation av berörda modersmålslärare i finska.

Det symboliska priset, vars syfte är att uppmärksamma studier i finska och att uppmuntra till fortsatta studier, delas ut årligen i samband med att läsåret avslutas i juni.

År 2019 fanns det två pristagare:

Victor Karell som gick i årskurs 9G i Norrtäljes Roslagsskolan (lärare Anne-Kaarina Vättö) och Natanael Palomaa på åk 8 i Viby Friskolan i Rimbo (lärare Cathrin Paeker).

Gratulationer!

Senast ändrad: 2022-12-30