Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Judar

Att vara jude har olika innebörd för olika individer. Den judiska identiteten kan ha både en etnisk, kulturell och religiös grund. Det handlar för många om en delad historia och gemenskap. Ett kulturarv att föra vidare till nästa generation.

Många judar, framförallt i Sverige lever helt sekulärt. Även som sekulär kan judiska traditioner grundade i religionen ha stor vikt för individens judiska identitet. Analogt med hur sekulära svenskar utövar traditioner med religiöst ursprung, såsom jul-och påskfirande. Judar utgör i samtliga länder där de bor, utom i Israel, en etnisk minoritet.

Enligt minoritet.se beräknas att det finns 20 000-25 000 judar i Sverige och cirka 3 000 av dem kan prata jiddisch.

Jiddisch

Jiddisch kommer från ordet jude som är jid. Modersmålet på jiddisch kallas också mame-loshn. Språket har funnits i tusen år. Eftersom judarna flyttat och tvingats flytta under århundraden har jiddisch influenser av flera olika språk.

Under 1600- och 1700-talet talades jiddisch främst i Östeuropa men i samband med emigrationer under 1800-1920 spreds språket över hela världen. Under mellankrigstiden var språket som starkast. Före andra världskriget talades jiddisch av 12 miljoner människor och var det tredje största germanska språket i världen.

I Sverige började jiddisch att användas på 1600-talet men först i slutet av 1700-talet uppstod en mer kontinuerlig användning.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Norrtälje kommuns samordnare för nationella minoriteter? Kontakta Sam Grandell på sam.grandell@norrtalje.se

Senast ändrad: 2022-01-11