Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Grundskydd och rättigheter för nationella minoriteter

Kommuner ska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer genom ett grundskydd.

Det är inte tillåtet att föra statistik på etnisk grund, vilket innebär att de uppgifter som staden har baserar sig på uppskattningar som gjorts tillsammans med minoriteterna. Tillhörighet baserar sig på självidentifikation.

Grundskyddet innebär att Norrtälje kommun:

 • Informerar de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs
 • Skyddar och främjar de nationella minoritetsspråken och främjar de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
 • Främjar barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket
 • Ger de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Nationella minoriteternas rättigheter i kommunen

 • Rätt att vara delaktig i kommunens arbete med att förverkliga de nationella minoriteternas rättigheter.
 • Rätt att utveckla minoritetsspråket, bland annat genom modersmålsstöd i förskolan och annan pedagogisk verksamhet samt modersmålsundervisningi grundskolan och gymnasium.
 • Rätt att främja kulturen genom att till exempel söka kulturstöd.
 • De sverigefinska, tornedalska och samiska minoritetsgrupperna har rätt till förskola och äldreomsorg på sina minoritetsspråk.
 • De sverigefinska, tornedalska och samiska minoritetsgrupperna har rätt att använda sitt språk i kontakter med kommunen.

Kommunens arbete med nationella minoriteter är centralt för genomförandet av de mänskliga rättigheterna.

Förvaltningsområde för finska

Norrtälje kommun ingår i förvaltningsområdet för finska. Det innebär att kommunen bedriver ett särskilt arbete som främjar finska språket. I Norrtälje kommun innebär det att kommunen:

 • arbetar för att enskilda har rätt att använda finska språket vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunens verksamheter
 • verkar för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska språket.
 • anordnar äldre- och barnomsorg som främjar minoritetskulturen/minoritetsspråket om någon önskar detta.

Läs mer om Norrtälje kommun som finskt förvaltningsområde här

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Norrtälje kommuns samordnare för nationella minoriteter? Kontakta Sam Grandell på sam.grandell@norrtalje.se

Senast ändrad: 2022-01-11