Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Tjänstegaranti för handläggning enligt miljöbalken

Tjänstegarantier är löften till invånare och företag. De ska göra det tydligt vilka förväntningar man kan ha på kommunens tjänster och myndighetsutövning. De tydliggör även vilka eventuella motkrav som gäller för att tjänstegarantierna ska kunna uppfyllas.

Beskrivning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillhör organisatoriskt Samhällsbyggnadskontoret och arbetar på uppdrag av Bygg- och miljönämnden. På miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar vi till största del med myndighetsutövning utifrån miljöbalken. Enheten handlägger ansöknings- och anmälningsärenden, klagomål och genomför tillsyn på olika verksamheter enligt miljöbalken.

Vi ser till att:

  • Fatta ett beslut inom 6 veckor från det att din anmälan om miljöfarlig verksamhet är komplett
  • Fatta ett beslut inom 10 veckor från det att din ansökan om enskilt avlopp är komplett

Du ser till att:

  • Inkomma med kompletta handlingar
  • Inkomma med kompletteringar vid begäran
  • Kontakta oss om du har frågor gällande ditt ärende

Uppföljning

Om du inte har fått en begäran om komplettering, information om att vi inväntar yttranden eller ett beslut gällande din anmälan inom 6 veckor från att den har inkommit så får verksamheten påbörjas. Detta gäller dock inte för tillståndspliktiga verksamheter, t.ex. inrättande av enskild avloppsanläggning.
Om vi inte kan hålla tiderna enligt denna tjänstegaranti reduceras avgiften med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist överskrids.

Kontakt
Senast ändrad: 2023-07-11