Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Salt brunnsvatten

Ett vatten med hög salthalt blir oanvändbart som dricksvatten och leder till bland annat korrosion på hushållsmaskiner, rör och pumpar.

Salt brunnsvatten är vanligt i delar av kommunen, särskilt sommartid på öar och i tättbebyggda områden som till exempel fritidsområden. Ett vatten med hög salthalt blir oanvändbart som dricksvatten och leder till bland annat att hushållsmaskiner, rör och pumpar förstörs genom korrosion (fräter sönder). För att undvika att drabbas av salt grundvatten när du ska anlägga brunn bör du noga överväga brunnens placering, djup och hur mycket vatten som du kommer att ta ut från brunnen.

Vad kan förhöjd salthalt bero på? 

  • Saltvatteninträngning från Östersjön. 
  • Saltvatteninträngning från gammalt havsvatten som legat instängt i sprickor och hålrum i berget i tusentals år.
  • Att brunnen är för djupt borrad.
  • Rester från vägsalt och avlopp.

Hur kan jag själv åtgärda vid förhöjd salthalt?

I en brunn som är påverkad av saltvatteninträngning kan salthalten öka om vattnet inte används sparsamt. Riskerna är stora både för borrade brunnar som ligger nära kusten och för brunnar i kommunens inland. 

Lämpliga åtgärder 

Nedan finns förslag på lämpliga åtgärder. Kontakta en brunnsborrare, rörmokare eller ett företag inom till exempel vattenteknik för rådgivning.

  • Höja pumpens placering i borrhålet.
  • Installera en reservoar för utjämning av uttaget.
  • Installera vattensnål teknik.
  • Installera ett membranfilter/osmosanläggning. 
  • Spara på vattnet, till exempel inte vattna gräsmatta, tvätta bil, åtgärda läckande/droppande kranar etc.

Vill du kontrollera salthalten i ditt dricksvatten?

Om du vill veta vilken salthalt ditt dricksvatten har kan du ta ett vattenprov. Provet tas lämpligen i juli-augusti då risken för höga salthalter är störst. I vår guide beskriver vi hur du kan gå tillväga för att ta ett vattenprov.

Guide för att ta ett vattenprov.

Akut brist på dricksvatten

Vid vattenbrist har kommunen resurser att sätta in, oavsett om du är ansluten till kommunalt VA eller har egen brunn. Ett antal tappställen sätts upp runt om i kommunen vid vattenbrist, där du kan hämta dricksvatten. Vid behov av större mängder vatten kan kommunen förmedla kontaktuppgifter till transportör av dricksvatten samt upprätta möjlighet att hämta mycket vatten vid särskilda platser.

Vid behov kontaktas:

Kontaktcenter under kontorstid.
Övrig tid: Räddningstjänstens insatsledare tel: 0176-715 92.

Mer om vattenbrist, låga grundvattennivåer och tappställen på Norrtälje Vatten och Avfalls webbsida

Senast ändrad: 2022-07-01
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.