Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Naturreservat

Åtta av de 117 naturreservaten i Norrtälje kommun förvaltas av kommunen: Lindholmen, Vigelsjö, Rönnskärs udde, Oxnäset, Fäviksgrundet, Linkudden, Marum och Rörvik.

Naturreservat bildas vanligen för att bevara och vårda naturvärden och biologisk mångfald men också för att tillgodose områden för friluftslivet. Ett naturreservat kan hysa fler olika naturmiljöer och inrättas av kommunen eller länsstyrelsen. Varje naturreservat har en skötselplan där det står hur området ska skötas. Vissa av naturreservaten sköts genom röjning, bete, slåtter med mera medan andra har en mer naturskogskaraktär. 

På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om reservatens natur, föreskrifter med mera. 

Inom reservaten är det inte tillåtet att: 

  • Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att  borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande,  
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
  • Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur),  
  • Elda annat än på anvisad plats,  
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • Framföra motordrivet fordon,
  • Tälta längre än två dygn i följd, 
  • Rida eller cykla annat än på anvisade stigar.
Senast ändrad: 2015-06-22
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.