Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje vuxenutbildning

Utbildningar vid vårt lärcentrum

Genom ett samarbete med olika högskolor och universitet kan vi erbjuda dig att läsa olika högskoleprogram med närträffar och studiegrupper i Norrtälje.

Vuxna studenter som sitter vid en dator och skrattar och pratar.

Alla högskoleprogram hos oss ges som studieortsbaserade utbildningar. Där ingår du som student i en studiegrupp med regelbundna träffar hos oss på lärcentrum. Föreläsningar och seminarier ges bland annat via videokonferens. I alla utbildningar ingår verksamhetsförlagt utbildning (VFU) eller labbövningar. Träffar på respektive högskola förekommer i olika utsträckningar.

Det finns bostadsgaranti på Campus Roslagen för studenter som läser en av högskoleprogrammen hos oss. 

Högskoleprogram med start hösten 2024

Grundlärare i fritidshem

Omfattar 180 högskolepoäng och ges av Linköpings universitet. Utbildningen passar dig som ser barns utveckling i det större perspektivet, där skola och fritidshem samverkar. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus.

Grundlärare i fritidshem (liu.se)

Socionomprogrammet

Omfattar 210 högskolepoäng och ges av Högskolan i Gävle. Utbildningen betonar människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är framträdande i utbildningen. Utbildningen bedrivs som studieortsbaserad distansutbildning på helfart och du ingår i en fast studiegrupp som träffas minst två gånger varje vecka. Socionomprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en kurs inom programmet.

Socionomprogrammet (hig.se)

Tekniskt basår

Omfattar 60 förutbildningspoäng (fup) och ges av Högskolan i Gävle. Ett Tekniskt basår ger dig behörighet att börja plugga till ingenjör, ett bra val och du blir efterfrågad på arbetsmarknaden. Under det Tekniska basåret läser du matte, fysik och kemi. Avsluta tekniska basåret framgångsrikt och du får garanterad studieplats till en av 10 olika ingenjörsutbildningar. Även Holmen AB är vår samarbetspartner i denna utbildning. Du kommer ha möjlighet att träffa din studiekamrater i utbildningslokaler i Norrtälje. Du kommer få stöd på Lärcentrum i form av handledning i alla kurser.

Tekniskt basår (hig.se)

Högskoleprogram med start våren 2025

Förskollärarprogrammet

Omfattar 210 högskolepoäng och ges av Karlstads universitet.  Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet.

Förskollärarprogrammet (kau.se)

Sjuksköterskeprogrammet

Omfattar 180 högskolepoäng och ges av Högskolan i Gävle. Bli en del av vård i världsklass! Den svenska vården är bland de bästa i världen, men står också inför stora utmaningar med stort behov av ny personal. Du behövs för att hjälpa de som söker vård och för att hålla Sverige friskt genom förebyggande arbete.

Sjuksköterskeprogrammet (hig.se) 

Ansökan

Ansökningsperioden till högskoleutbildningar med start på höstterminen 2024 börjar den 15 mars och slutar den 15 april. 

För utbildningar som startar på vårterminer startar ansökningsperioden hösten innan.

Ansök till högskoleutbildningar (antagning.se)

Kontakta en av våra studievägledare när du är osäker om du uppfyller behörighetskraven eller vill veta hur du kan komplettera dina betyg.

Kontakta våra studievägledare

Kontakt
  • Norrtälje lärcentrum
  • 0176-718 51
  • Astrid Lindgrens gata 2 B
    761 46 Norrtälje
Senast ändrad: 2024-04-03