Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje vuxenutbildning

Utbildningar vid vårt lärcentrum

Genom ett samarbete med olika högskolor och universitet kan vi erbjuda dig att läsa olika högskoleprogram med närträffar och studiegrupper i Norrtälje.

Vuxna studenter som sitter vid en dator och skrattar och pratar.

Alla högskoleprogram hos oss ges som studieortsbaserade utbildningar. Där ingår du som student i en studiegrupp med regelbundna träffar hos oss på lärcentrum. Föreläsningar och seminarier ges bland annat via videokonferens. I alla utbildningar ingår verksamhetsförlagt utbildning (VFU) eller labbövningar. Träffar på respektive högskola förekommer i olika utsträckningar.

Högskoleprogram med start hösten 2023

Grundlärare i fritidshem

Omfattar 180 högskolepoäng och ges av Linköpings universitet. Utbildningen passar dig som ser barns utveckling i det större perspektivet, där skola och fritidshem samverkar. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus. 
Programmet "Grundlärare i fritidshem" på Linköpings universitets webbsida

Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och i årskurs 1–3

Omfattar 240 hp och ges av Karlstads universitet. Som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 ska du göra barn nyfikna och lägga grunden för skolans viktigaste ämnen. Utbildningen är präglad av en helhetssyn på barns lärande, där olika ämnen integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. 
"Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och i årskurs 1–3" på Karlstads universitets webbsida

Socionomprogrammet

Omfattar 210 högskolepoäng och ges av Högskolan i Gävle. Utbildningen betonar människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är framträdande i utbildningen. Utbildningen bedrivs som studieortsbaserad distansutbildning på helfart och du ingår i en fast studiegrupp som träffas minst två gånger varje vecka. Socionomprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en kurs inom programmet.
"Socionomprogrammet" på Högskolan i Gävles webbsida

Tekniskt basår

Omfattar 60 förutbildningspoäng (fup) och ges av Högskolan i Gävle. Ett Tekniskt basår ger dig behörighet att börja plugga till ingenjör, ett bra val och du blir efterfrågad på arbetsmarknaden. Under det Tekniska basåret läser du matte, fysik och kemi. Avsluta tekniska basåret framgångsrikt och du får garanterad studieplats till en av 10 olika ingenjörsutbildningar. Även Holmen AB är vår samarbetspartner i denna utbildning. Du kommer ha möjlighet att träffa din studiekamrater i utbildningslokaler i Norrtälje. Du kommer få stöd på Lärcentrum i form av handledning i alla kurser.
Programmet "Tekniskt basår" på Högskolan i Gävles webbsida

Högskoleprogram med start våren 2024

Sjuksköterskeprogrammet

Omfattar 180 högskolepoäng och ges av Högskolan i Gävle. Bli en del av vård i världsklass! Den svenska vården är bland de bästa i världen, men står också inför stora utmaningar med stort behov av ny personal. Du behövs för att hjälpa de som söker vård och för att hålla Sverige friskt genom förebyggande arbete.
"Sjuksköterskeprogrammet" på Högskolan i Gävles webbsida

Ansökan

Ansökningsperioden till högskoleutbildningar med start på höstterminen 2023 börjar den 15 mars och slutar den 17 april. För utbildningar som startar vårtermin 2024 startar ansökningsperioden på hösten.
Ansök till högskoleutbildningar via antagning.se

Kontakta en av våra studievägledare när du är osäker om du uppfyller behörighetskraven eller vill veta hur du kan komplettera dina betyg.
Kontakta våra studievägledare

Kontakt
Senast ändrad: 2023-03-16