Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Särskola

Ett av särskolans viktigaste uppdrag är att eleverna får kunskaper och färdigheter som gör att de kan påverka sin egen situation och sina relationer till andra. Oavsett elevens begåvningsnivå och utvecklingstakt ska undervisningen utformas så att elevernas förutsättningar respekteras. Eleven ska bemötas som någon som har resurser till utveckling, värdefulla erfarenheter och en vilja att lära.

Barn leker på lekplats

Grundsärskolan

Grundsärskolan är en skolform för de elever som inte bedöms klara skolans kunskapskrav. Det kan bero på att eleven har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Särskolan ska ge en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättning och så långt som det är möjligt motsvara utbildningen i grundskolan.

Innan ett beslut fattas om att ditt barn ska gå i särskola genomförs en noggrann utredning. En sådan utredning innehåller en:

  • pedagogisk bedömning
  • psykologisk bedömning
  • social bedömning
  • medicinsk bedömning.

Ditt barn kan efter en sådan utredning erbjudas en plats i särskolan. Du som vårdnadshavare kan tacka nej till en plats och då ska ditt barn fullgöra sin skolplikt genom att gå i grundskolan. Om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa, kan kommunen ändå besluta att barnet ska gå i grundsärskolan. Ett sådant beslut kan du som vårdnadshavare överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Beslut och överklagande

Beslutet om att en elev ska tas emot i särskolan fattas av särskolestrategen på kommunens barn- och utbildningskontor. Om du som vårdnadshavare vill överklaga det beslutet gör du det hos särskolestrategen som är den mottagningsansvarige tjänstemannen. 

Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det att du fått det. Till beslutet följer det med en bilaga med information om hur du ska göra för att överklaga, en så kallad överklagandehänvisning. Kommunens tjänsteman kommer att granska att ditt överklagande kommit in i rätt tid och därefter prövas beslutet av Skolväsendets överklagandenämnd. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.