Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Hotell, restaurang- och bageriprogrammet

Hotell, restaurang- och bageriprogrammet är ett bra val för dig som är kreativ eller vill utveckla din kreativitet. Tycker du om matlagning, bakning och livsmedelshantering och vill stärka din förmåga att arbeta med service är detta ett bra val för dig.

Hos oss får du som elev en möjlighet att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och stärka förmågan att kommunicera och samverka med andra människor. Vi arbetar individanpassat i små grupper med erfaren personal samt driver ett eget café. Vårt programs lokaler ligger samlat på Rodengymnasiet i Norrtälje, men vi är en egen skolenhet. Det innebär att du kan vara en del av en stor skola men på dina egna villkor.

Utbildningen förbereder dig inför ett kommande arbetsliv inom hotell och restaurangbranschen genom att ge dig möjlighet att öva på självständighet och ansvarstagande i undervisningen samt utveckla de grundläggande kunskaper som yrkesvalet kräver.

Du går 4 år på skolan och det ingår 22 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL) under din skoltid. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du också får utbildning på en arbetsplats utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att du kan utveckla dina yrkeskunskaper samt skapa en yrkesidentitet. Du blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

I slutet av din utbildning gör du ett anpassat gymnasieskolearbete. Genom det visar du att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom ditt valda yrkesområde. Du genomför det anpassade gymnasieskolearbetet med hjälp av din handledare och lärare. Detta kan ske på olika sätt och du får planera, genomföra och utvärdera ett arbete-arbetsområde på en arbetsplats eller på din skola.

Välkomna till Norrtälje anpassade gymnasiesskola.

Kontakta oss: 0176-716 65