Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobbning, kränkande behandling och trakasserier

I skolan råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier. Du har rätt att trivas och känna dig trygg och säker.

Dinglande fötter från brygga.

Om du blir utsatt i skolan, av andra elever eller av personal i skolan måste en lärare eller någon annan vuxen anmäla det som inträffat till rektorn. Tala om för en lärare eller någon annan vuxen att du blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier! Om du ser att en kompis blir utsatt ska du också be om hjälp så snabbt som möjligt.

Det är bra att känna till att i skollagen är det förbjudet för vuxna att ”straffa” dig ifall du berättar om det du varit med om, eller det du har sett.

De vuxna i skolan måste reagera

En lärare eller en annan vuxen som arbetar i skolan har både en handlingsplikt och en anmälningsplikt. Det betyder att den vuxne som ser att något händer måste stoppa det som pågår och måste enligt lagen anmäla detta direkt till rektorn. När rektorn får veta vad som har hänt har hen tillsammans med skolans huvudman en skyldighet att så snabbt som möjligt utreda vad som hänt. Åtgärder ska sättas in direkt så att det som hänt inte ska kunna upprepas.

Vad menas med kränkande behandling?

Det kan till exempel vara att någon elev i skolan retar dig, fryser ut dig, skriver elakt om dig på sociala medier, knuffas eller slåss. Ibland förekommer det att en lärare eller någon annan vuxen utsätter barn och elever för kränkningar. Att utsätta någon för kränkande behandling är förbjudet. 

Vad menas med trakasserier?

Det kan till exempel vara att du blir utsatt för elaka kommentarer eller våld, på grund av ditt kön, din könsidentitet, din ålder, för att du kommer från ett annat land, din religion, din sexuella läggning eller för att du har en funktionsnedsättning. Det är också förbjudet. 

Sexuella trakasserier

Det är också förbjudet för både elever och vuxna att säga nedlåtande saker till dig på grund av ditt kön, att anspela sexuellt med gester och miner, eller att röra på dig på ett sätt som du uppfattar som sexuella anspelningar. 

Sociala medier

Kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier förekommer även på sociala medier. Om du är utsatt av skolkompisar på olika chattforum eller andra platser på nätet ska du också tala om det för en vuxen i skolan. De är skyldiga att ingripa för att stoppa det som pågår. 

Diskriminering

Ingen lärare eller annan vuxen i skolan får behandla dig sämre på grund av

  • ditt kön
  • din sexuella läggning
  • din religion eller tro
  • ditt ursprung- din etnicitet, eller din kultur
  • att du uttrycker tillhörighet till ett annat kön eller inte vill identifiera dig som varken kille eller tjej
  • din ålder
  • din eventuella funktionsnedsättning.

Om du upplever att du blir sämre behandlad på lektioner och på andra ställen i skolan än dina skolkamrater kan du vara utsatt för diskriminering. Ibland kan det också finnas regler på skolan som är diskriminerande – till exempel att det är förbjudet att använda huvudbonad eller att det bara finns toaletter för tjejer eller killar. 

Skolan ska ha en handlingsplan

På varje skola måste det enligt lagen finnas en plan för hur just din skola ska arbeta med att förebygga mobbing, kränkande behandling och trakasserier. Den ska även du som elev få medverka i att ta fram.  I planen ska det stå vilka åtgärder skolan tänker arbeta med under läsåret för att förhindra att någon blir mobbad och kränkt. Det ska också stå i planen hur skolan ska arbeta om det ändå händer. Då måste skolan utreda det som hänt och se till att det som inträffat inte upprepas och händer igen.

Undersökning om det finns risker

Skolan ska också  undersöka om det finns risker för diskriminering i verksamheten. Din skola ska aktivt arbeta för att se till så att alla elever behandlas likadant oavsett vem man är. Det gäller på lektionerna och det gäller till exempel för skolans ordningsregler. Alla ska känna att de är lika mycket värda som övriga elever, och ingen lärare får behandla dig sämre på grund av ditt kön, din religion, din ålder, din könsidentitet, din sexuella läggning, ditt etniska ursprung eller din eventuella funktionsnedsättning. 

Hitta din skola här

 

Till Grundskola och fritidshem
Senast ändrad: 2022-06-15
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.